Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Aile Danışması
(RPD423)
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
Bilim Tarihi (Ais)
(RPD123)
1 - - - 4 3 4 - - - - - - - - - 4 - 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(RPD239)
- - - - 5 - 3 - - - - - - - 3 - 4 - 2
Bireysel Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri
(RPD309)
5 4 5 2 - 2 1 4 - 4 4 5 5 5 5 2 1 5 1
Bireysel Psikolojik Danışma Uygu.
(RPD427)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Erken Çocukluk Dönem. Müdahale Yönt.
(RPD243)
2 5 1 - 2 1 4 3 4 5 5 1 4 3 4 4 5 3 5
Etik ve Yasal Düzenlemeler
(RPD434)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefeye Giriş
(RPD111)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 4 - -
Gelişim Psikolojisi I
(RPD225)
4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
Gelişim Psikolojisi Iı
(RPD232)
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5
Grup Rehberliği Etkinlikleri
(RPD330)
3 2 5 - - - 5 3 2 3 4 - 5 3 5 4 5 2 3
Grupla Psikoloji Danışma Uygulama
(RPD424)
5 3 5 4 - 5 - 3 4 - 4 4 5 3 5 5 5 3 5
Grupla Psikolojik Da. İlke Ve Teknikleri
(RPD308)
5 5 5 3 - 5 - 3 2 2 4 5 4 4 5 5 3 5 1
İletişim Psikolojisi
(RPD240)
- 1 - - - - 3 - 1 - - - 3 1 3 5 - 2 2
İlköğretim Kurumlarında Psik. Dan. Rehb.
(RPD321)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
İnsan Biyolojisi
(RPD122)
4 3 - 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4
İstatistik I
(RPD119)
- - - - 5 - - - - - 2 2 - - - - - - -
İstatistik Iı
(RPD120)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kişilik Kuramları I
(RPD223)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Kişilik Kuramları Iı
(RPD224)
4 4 5 - 2 - 4 2 - 3 - - 3 4 4 3 - 2 1
Kültürel Antropoloji
(RPD128)
- 3 - 3 3 - 5 - - - - - - - 5 5 5 3 3
Mesleki Rehberlik
(RPD332)
2 1 1 5 - - 2 4 3 - 4 2 3 3 1 1 1 2 2
Mesleki Rehberlik 1
(RPD319)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Ortaöğretim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri
(RPD324)
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Öğrenme Psikolojisi
(RPD231)
2 4 5 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 4 2 2 1 2
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
(RPD130)
2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ölçme ve Değerlendirme
(RPD328)
2 2 - - 4 - 3 - 4 - 4 5 2 4 4 4 2 4 4
Özel Eğitim I
(RPD235)
- - - - - - - - - 5 5 - - 5 5 5 - 5 5
Özel Eğitim II
(RPD246)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Program Geliştirme
(RPD245)
3 3 - - 5 4 4 - - - 3 5 - 4 4 4 4 4 5
Psikolojide Ölçme Araçları 1
(RPD301)
2 - - - - - 2 2 - - 4 - 4 3 4 - - - 3
Psikolojide Ölçme Araçları II
(RPD334)
- - - - - - - - 4 - 5 - - - - - - - -
Psikolojik Danışma Kuramları 1
(RPD317)
5 4 5 - 2 - 4 5 2 4 - - 5 - 4 3 4 - -
Psikolojik Danışma Kuramları II
(RPD336)
4 4 5 1 3 2 5 5 3 3 2 - 5 4 5 4 3 2 3
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer II
(RPD430)
3 3 5 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 4 4 3 4 2 2
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminerı
(RPD429)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Psikolojiye Giriş
(RPD105)
4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4
Psikolojiye Giriş Iı
(RPD112)
4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
Psikopatoloji I
(RPD415)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikopatoloji Iı
(RPD416)
3 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - -
Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
(RPD108)
5 1 2 2 - 1 3 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 4
Sınıf Yönetimi
(RPD250)
1 2 3 1 - - - 2 5 - 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Sosyal Psikoloji
(RPD212)
2 3 2 1 3 3 4 1 1 2 1 1 2 2 4 4 3 3 2
Sosyal Psikoloji I
(RPD203)
2 3 2 1 3 3 4 1 1 2 1 1 2 2 4 4 3 3 2
Sosyolojiye Giriş
(RPD103)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 4 - -
Test Dışı Teknikler
(RPD323)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Toplumsal Cinsiyet
(RPD252)
4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 3 4
Uygulama I
(RPD431)
1 1 1 5 1 2 2 5 3 2 4 5 1 5 4 5 4 5 5
Uygulama II
(RPD432)
1 1 5 1 3 1 5 5 - 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5
İlişkili ders sayısı / 49 30 29 24 22 24 22 37 26 25 24 29 24 28 29 32 30 32 29 32
İlişki ağırlığı 939088637868141867381101779610313211611399107
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir