Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Aile Danışması
(RPD423)
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
Ana-Baba Eğitimi
(PDRS205)
2 5 1 - 2 1 4 - 4 5 5 1 4 3 4 4 5 3 5
Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
(RPD309)
5 4 5 2 - 2 1 4 - 4 4 5 5 5 5 2 1 5 1
Bireysel Psikolojik Danışma Uygu.
(RPD427)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Cinsel Sağlık Eğitimi
(PDRS203)
5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
Çocuk İstismarı ve İhmali
(PDRS204)
2 4 3 - 2 2 1 2 4 4 2 3 3 1 3 3 1 3 3
Eğitim Sosyolojisi
(EFMZ107)
1 4 3 4 4 4 5 1 1 3 1 1 2 5 4 4 5 4 4
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
(PDRS208)
3 3 3 4 3 2 4 3 3 1 - 1 3 3 1 3 2 3 2
Etik ve Yasal Düzenlemeler
(RPD434)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyolojik Psikoloji
(PDRZ102)
2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Gelişim Psikolojisi 1
(PDRZ104)
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Gelişim Psikolojisi 2
(PDRZ201)
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Grup Rehberliği Etkinlikleri
(RPD330)
3 2 5 - - - 5 3 2 3 4 - 5 3 5 4 5 2 3
Grupla Psikoloji Danışma Uygulama
(RPD424)
5 3 5 4 - 5 - 5 4 5 4 1 5 3 5 5 5 3 5
Grupla Psikolojik Da. İlke ve Teknikleri
(RPD308)
5 5 5 3 - 5 - 3 2 2 4 5 4 4 5 5 3 5 1
İlköğretim Kurumlarında Psik. Dan. Rehb.
(RPD321)
4 2 1 1 1 3 4 3 3 2 3 5 3 3 3 3 - 3 3
Karakter ve Değer Eğitimi
(PDRZ206)
2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 4 3 3 4 3 3
Kişilik Kuramları
(PDRZ202)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kültürel Antropoloji
(PDRZ101)
2 5 2 2 5 5 5 - - 4 - 2 2 4 5 5 5 4 4
Mesleki Rehberlik
(RPD332)
2 1 1 5 - - 2 4 3 - 4 2 3 3 1 1 1 2 2
Mesleki Rehberlik 1
(RPD319)
2 3 2 5 - - 4 3 - - - 2 - - 2 - 3 2 3
Okulda Ruh Sağlığı
(PDRS201)
2 - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma
(PDRZ106)
5 1 1 2 - - 2 3 4 - 1 1 - 3 2 3 1 1 2
Ortaöğretim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri
(RPD324)
2 3 1 - 1 - - 4 5 - 5 5 2 2 3 3 2 4 3
Öğrenme Psikolojisi
(PDRZ203)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ102)
- 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3
Ölçme ve Değerlendirme
(RPD328)
2 2 - - 4 - 3 - 4 - 4 5 2 4 4 4 2 4 4
Psikolojide Ölçme Araçları 1
(RPD301)
2 - - - - - 2 2 - - 4 - 4 3 4 - - - 3
Psikolojide Ölçme Araçları II
(RPD334)
- - - - - - - - 4 - 5 - - - - - - - -
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer II
(RPD430)
3 3 5 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 4 4 3 4 2 2
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminerı
(RPD429)
2 - 4 - - - 4 2 - - - - 3 - 3 - - - -
Psikolojiye Giriş
(PDRZ103)
4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5
Psikopatoloji I
(RPD415)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikopatoloji Iı
(RPD416)
3 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - -
Sosyal Psikoloji
(PDRZ205)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel İstatistik
(PDRZ207)
- - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
Test Dışı Teknikler
(PDRZ208)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Dışı Teknikler
(RPD323)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
(PDRS206)
5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Uygulama I
(RPD431)
1 1 1 5 1 2 2 5 3 2 4 5 3 5 4 5 4 5 5
Uygulama II
(RPD432)
1 1 5 1 3 1 5 5 2 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5
Yakın İlişkiler Psikolojisi
(PDRS202)
5 5 4 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 2 4 2 4 4
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları
(PDRZ204)
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 43 32 29 29 24 23 23 30 28 27 25 28 28 29 29 32 28 28 29 29
İlişki ağırlığı 999896767274109938981103909710611410695103103
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir