Program Hakkında Bilgi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans eğitim öğretim programı; bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, bireysel ve grupla danışma teknikleri, psikolojik ölçme araçları, psikopatoloji, araştırma yöntemleri ve davranış bilimleri alanlarında kuramsal ve uygulamalı derslerden ve her biri haftada bir yarım gün olmak üzere iki dönem boyunca devam eden okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulama deneyiminden oluşmaktadır.
Program ISCED Kodu

01-011-0111
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programının amacı; öğrencilere alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu programda öğrenciler genel olarak bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, psikolojik ölçme araçları, araştırma teknikleri ve davranış bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. RPD lisans programı; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri ve adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek "psikolojik danışmanlar" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, danışman adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. RPD Anabilim Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan bir PDR birimine sahiptir. Bu birimde öğrenciler, rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini birim içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Lisans programı özellikle okullarda yapılabilecek tüm RPD uygulamalarına mümkün olduğunca yer vererek danışman adaylarını mezun olduktan sonra okul ortamında çalışmaya hazır hale getirmektedir. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler PDR biriminden kendi bireysel sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alabilmektedirler.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.