Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Baskı Resim Teknikleri 1
(SAB201)
5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 3 - 4 5 5 3 3 3
Baskı Resim Teknikleri Iı
(SAA210)
5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
(S214)
5 4 4 3 4 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 3 3 -
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
(S207)
5 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(SGK306)
- - 3 - - 5 4 - - - 4 - 5 - 5 - 3 - 3
Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim
(S402)
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3
Coğrafya Soruları Çözüm Tekniği II
(SAA402)
4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 - 4 3 4 3 4
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
(S405)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
Çocuk Edeb. Ürünlerinde Metin Tahlili
(SAB222)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Çocuk Edebiyatı
(S204)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Çocuk Şarkıları
(SAC116)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
(S401)
- 1 2 1 - - - - - - - - - 2 1 2 - 3 1
Dinleme Eğitimi
(SAA405)
3 4 2 4 1 5 4 4 5 3 5 3 4 3 3 2 3 2 1
Drama
(S309)
- - - - 5 - 5 5 3 1 4 3 4 2 1 - - - 5
Duyuşsal Eğitim
(SAB105)
- - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - -
Dünyamız, Evren ve Sıradışı Öyküler
(SAB113)
4 2 4 5 1 3 4 3 3 3 1 5 5 4 4 5 4 5 5
Dünyamızın Bilinmeyen Güzellikleri Iı
(SAA116)
4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 5 4
Eğitim Psikolojisi
(EMB102)
- 5 3 2 - 3 3 5 2 - - - - - 2 - 2 - -
Eğitimde İletişim
(SAA408)
- - - - - 5 1 1 - - 5 3 - - 3 5 - 2 2
Eleştirel Düşünme ve Dil Becerileri
(SAB110)
2 2 3 3 2 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2
Erken Çocukluk Eğitimi
(S310)
- - - - - 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Etkili İletişim
(SGK407)
- - - - - - 5 5 - 4 5 5 - - - 5 - 5 -
Fen ve Teknoloji Öğrt. ve Lab. Uygulamaları
(S312)
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 - 4
Fotoğraf ve Video Çekim Tek. Iı
(SAA114)
5 5 4 4 - 4 - 4 4 4 3 - 3 - 3 3 3 2 3
Fotoğraf ve Video Çekim Tekn 1
(SAB109)
5 5 2 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 5 2 2
Geleneksel Kültürümüzde Çocuk
(SAC106)
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
Genel Biyoloji
(S215)
4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 5 4
Genel Coğrafya
(S108)
5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 2 5 3
Genel Fizik
(S311)
4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3
Genel Kimya
(S218)
3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Görsel Sanatlar Öğretimi
(S208)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Güzel Yazı Teknikleri
(S216)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hayat Bilgisi Öğretimi
(S305)
5 - - - - - 4 4 5 - - - - - - - - - -
Her Yönüyle Avrupa Iı
(SAA312)
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İl İl Türkiye I.
(SAB216)
3 4 3 4 - 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
İlkokulda Program Geliştirme
(SAC205)
- - - - - - 3 5 5 - 4 3 5 3 - - - - -
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
(S303)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İlköğretimde Kaynaştırma
(SGK404)
- - - 3 - 3 - 4 - 3 - - - - 4 3 - 3 3
İnsan İlişkileri ve İletişim
(SAB108)
- - - - - 5 5 5 - 4 5 5 5 3 - - - - -
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
(SAA109)
- - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
Konuşma Sanatı
(SAB402)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Liderlik Becerileri
(SAC103)
- - 1 - - 3 1 1 - 1 5 5 2 4 4 2 2 5 5
Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
(SAC114)
3 - - 3 - - 5 5 - 5 - - - - - - - - -
Matematik Öğretimi I
(S307)
5 1 1 3 - 3 4 3 3 3 1 3 2 3 1 - - - -
Matematik Öğretimi II
(S308)
5 - - 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Mozaik Sanatı ve Duvar Resimleri
(SAA205)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Müzik
(S205)
4 4 5 3 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5
Müzik Öğretimi
(S212)
5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Müzük, Dans Drama
(SAC101)
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Okul Deneyimi
(MB318)
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4
Okulda Ruh Sağlığı
(SAB203)
- 5 - - - 1 - 4 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 -
Oyun Dans Drama
(SAA201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(EMB203)
- - 4 5 - - 5 5 - 4 3 3 - - - - - 3 -
Öğretim İlke ve Yöntemleri Soru Çöz. Tek.
(SAB406)
3 3 1 4 1 5 5 5 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(EMB204)
- - - 4 - - 5 5 - - 5 5 5 - - - 4 - -
Öğretim Yaklaşımları ve Uygulamaları
(SAA403)
- 3 4 5 - 4 5 5 - - - 3 4 - - - - - -
Öğretmenlik Uygulaması 1
(MB419)
2 4 3 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3
Ölçme ve Değerlendirme
(MB317)
- - - - - - 3 5 5 - 4 3 5 3 - - - - -
Özel Eğitim
(MB417)
- - - - - - 5 5 - 5 - - - - 5 5 - 5 5
Pop Gitar 1
(SAB209)
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Pop Gitar 2
(SAB210)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Program Geliştirme ve Soru Çözüm Teknikleri
(SAA310)
2 2 - 3 1 5 4 5 5 3 2 3 5 2 4 2 5 - 1
Psikodrama
(SAC203)
- 2 - - - 4 4 5 4 - 5 5 4 5 - 3 - - 3
Rehberlik
(MB403)
- 4 - - - 3 4 4 - - 4 4 3 - 4 4 - 3 3
Resim Çizim Teknikleri
(SAB218)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ritim Eğitimi ve Dans
(SAA104)
5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5
Sanat Eğitimi
(S213)
1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 - 3 - 3 4 3 4 4 4
Sanatsal Biçimlendirme ve Tasarım
(SAA105)
2 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5
Sınıf Yönetimi
(MB309)
1 1 1 1 - 2 1 3 2 1 5 4 1 - 5 - 1 - 1
Sosyal Bilgiler Öğretimi
(S306)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sözsüz İletişim ve Beden Dili
(SAA204)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Şan Eğitimi 2
(SAA212)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Temel İlkyardım
(SAA202)
4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 - 4 4 3 4 5 5 5 5
Temel Matematik I
(S111)
4 3 3 5 - 4 3 - - - - - - - - - - - -
Temel Matematik II
(S102)
4 4 - 5 - - 3 - - - - - - - - - - - -
Tml Drama
(SAC105)
- - - - 5 5 - - - 1 3 5 4 4 1 - - - 5
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SAA334)
2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4
Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
(SAA406)
- 4 2 - - 1 1 - - - - - - - - 2 3 3 -
Trafik ve İlkyardım
(S105)
3 1 1 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4
Turizm Coğrafyası
(SAA207)
4 3 4 4 5 4 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türk Dili I:ses ve Yapı Bilgisi
(S201)
5 - - 3 - - - - - - - 3 2 2 - - - - 1
Türk Dili II:cümle ve Metin Bilgisi
(S202)
5 - - - - - - - - 1 - 2 3 4 1 - - - -
Türk Eğitim Tarihi
(SGK402)
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Türk Halk Dansları Uygulamaları
(SAA107)
3 4 - - 1 - - - 2 2 2 1 2 2 2 2 3 - 3
Türk Tarihi ve Kültürü
(S106)
4 2 4 3 - 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5
Türkçe Öğretimi
(S314)
3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
(S211)
5 5 3 5 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 - 4 5
Türkiye Kültür Değerleri ve Eğitim
(SAC209)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Uygarlık Tarihi
(S117)
4 - 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 - 2 3 4
Ülkeler Coğrafyası
(SAB102)
4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5
Ülkeler Coğrafyası Iı
(SAA208)
4 4 5 4 1 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5
Vatandaşlık Bilgisi
(SAA401)
4 4 5 4 4 3 4 - 3 4 4 5 5 - 4 4 5 5 5
Vatandaşlık Bilgisi II
(SAB408)
4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Zaman Yönetimi
(SAA318)
- - - - - - - 5 - - 3 3 2 4 - 1 - 2 3
Zeka ve Zeka Kuramları
(SAB214)
- 4 4 - - 3 4 - - - - - 5 3 - - - - -
İlişkili ders sayısı / 95 65 67 64 66 53 71 78 75 67 70 72 75 72 68 71 65 62 64 65
İlişki ağırlığı 253249232248183274315316264268286297283253258252235250244
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir