Program Hakkında Bilgi

Anabilim Dalımızın lisans ve lisansüstü programı vardır. Dört yıllık bir lisans programından mezun olanlar ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Yüksek lisans ve doktora yapanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde görev almaktadırlar. Anabilim Dalınızın vizyonu: öğrencilerinin, okullarının ve içinde yaşadıkları toplumun özerinde olumlu, anlamlı ve etkili izler bırakacak sıra dışı öğretmenler ve eğitim liderleri yetiştirmektir. Öğretmen adaylarına eğitim alanının ve ilgili diğer alanların sürekli değişen ve gelişen bilimsel bilgi tabanını sunar, yaptığı bilimsel araştırmalar ve projeler yoluyla bu bilgi tabanının gelişmesine katkı sağlar. Anabilim Dalı, ilköğretim okulları ile gerçekleştirdiği işbirliği ve dayanışma ile öğretmen adaylarının elde ettikleri bilimsel bilgiyi farklı türdeki (köy, gecekondu, merkez, özel...) okul ve sınıf ortamlarında kullanılması ve değerlendirilmesini sağlar. Bu şekilde onları, çok karmaşık yapıya sahip olan sınıf ve okul ortamlarına hazırlar.
Program ISCED Kodu

Seviye 6
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, günümüzün gerektirdiği pedagojik eğitimi sınıf ortamında gerektirdiği şekilde uygulayabilen ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, demokrat, laik, Atatürk ilkelerine saygılı, çağdaş sınıf öğretmenleri yetiştirmek.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.