Program Hakkında Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, lisans mezunları Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknoloğu unvanını taşımaya hak kazanır. Lisans programındaki bilgisayar eğitimi ile mezunlar bu iki meslek dışında Yazılım Tasarımcısı ve Yazılım Geliştiricisi olarak da istihdam edilmektedir. Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: Birinci amaç ilk ve orta öğretimde görev alacak olan, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir. İkinci ana amaç ise, öğrenci kitlesinin pedagojik düzeyine ve müfredata uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında yetkin BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) uzmanları yetiştirmektir. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca öğrenciler okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile ilk ve orta öğretim okullarında staj yapmaktadırlar. İlk mezunlarını 2003 yılında veren Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli öğretmen ve teknolog yetiştirmiştir. 
Program ISCED Kodu

01-011-0114
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ç.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 3 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet animasyon stüdyosu, 1 adet donanım laboratuarı, 1 adet öğretimsel materyal geliştirme odası bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri bu laboratuarlarda projeleri için danışmanları eşliğinde çalışabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl düzenlenen BÖTE öğrenci kurultayında öğrenciler proje yarışmalarına katılmış ve çeşitli dereceler elde etmiştir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.