Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Astronomi
(FTO402)
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4
Bilimin Teknolojideki Uygulamaları
(FENS201)
5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5
Bilimin Teknolojideki Uygulamaları
(FENS202)
5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(FGK407)
- - 4 4 5 5 - - 5 - - 5 - - - - - 4 4 4
Bilişim Teknolojileri
(EFGZ107)
- - - - - - - 2 - - 1 2 - 2 5 - - - - 1
Biyoloji 1
(FENZ107)
4 4 4 4 5 4 5 4 - 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4
Biyoloji 2
(FENZ205)
3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3
Biyoloji 3
(FENZ204)
4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Eğitim Sosyolojisi
(EFMZ108)
2 4 4 2 2 4 5 2 2 - 3 5 4 4 4 1 5 4 3 5
Evrim
(FTO403)
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları
(FENS211)
4 - 5 3 - - - - - - - - 4 - - 3 - - - -
fen bilgisi öğretiminde kavram yanılgıları
(FENS210)
4 - 5 4 - - - - - - - - 4 - - 3 - - - -
Fen Öğrenme ve Öğretim yaklaşımları
(FENZ207)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fen Öğretim Programları
(FENZ202)
4 2 3 4 3 3 2 - 3 - 3 3 3 3 3 - 3 3 4 5
Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı
(FENS213)
4 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 5 5 5 2 3 3 - 2
Fen öğretiminde materyal tasarımı
(FENS212)
5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 2 3 3 3 3
Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar
(FENS209)
5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
Fen ve teknolojji kaynaklı sorunlar
(FENS208)
5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
Fizik 1
(FENZ101)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fizik 2
(FENZ102)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fizik 3
(FENZ201)
5 5 5 4 5 3 5 - 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5
Fizikte Özel Konular
(FTO303)
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Matematik 1
(FENZ103)
- - - - - - 5 - - - - 4 - 3 - - - - - -
Genel Matematik 2
(FENZ104)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Görme ve İşitme Engelliler İçin Fen Eğt.
(GKS424)
2 3 5 - - - - - - - - - 5 - - - 5 4 4 5
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
(FENS203)
4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
İnsan anatomisi ve fizyolojisi
(FENS204)
4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
(FTO301)
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
İstatistik
(FTO307)
- - 3 3 2 - 4 - 5 - - - - - 5 - - - - -
Kimya 1
(FENZ105)
3 - - - 3 - - - 3 3 - - - - - - - - - 5
Kimya 3
(FENZ203)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği
(FENS216)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Korozyon
(ASC416)
3 - - - 3 - - - 3 3 - - - - - - - - - 5
Moleküler Biyoloji
(ASC406)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5
Okul Deneyimi
(MB437)
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 - 4 4 5
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(EFMZ201)
- - - 5 - - 4 - - - 5 - 4 - 5 - - - - -
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ204)
3 3 3 3 2 4 4 5 3 3 5 3 3 - 5 2 3 2 2 3
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(FTO309)
5 4 4 4 5 3 5 5 4 1 3 5 5 4 5 1 4 4 3 3
Özel Öğretim Yöntemleri I
(MB310)
5 4 - 4 2 5 5 2 4 3 5 - 2 - 4 - 3 2 4 4
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
(FENS215)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi
(FENS214)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Topluma Hizmet Uygulamaları
(EFGZ202)
3 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 3 5 3 5 1 5 5 3 3
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
(FENS205)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
yenilenebilir enerji kaynakları
(FENS206)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 - - 5
Yer Bilimi
(FENZ206)
5 - - - - - - - - - - - 5 - - - 1 - - -
İlişkili ders sayısı / 45 34 29 32 31 32 29 32 27 31 28 30 30 33 28 31 28 29 29 28 33
İlişki ağırlığı 14311113211613112113911312610811912414311813791113116111136
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir