Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Ağrı Kontrolü
(HMS345)
- - - - - - - - - - - - - -
Aile Planlaması
(HMS343)
- - - - - - - - - - - - - -
Aile Planlaması Danışmanlığı
(HMS113)
- - - - - - - - - - - - - -
Aile Planlaması Danışmanlığı
(HMS242)
- - - - - - - - - - - - - -
Anatomi
(HML101)
- - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(UAI101)
- - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(UAI102)
- - - - - - - - - - - - - -
Beslenme
(HML114)
- - - - - - - - - - - - - -
Biyokimya
(HML107)
- - - - - - - - - - - - - -
Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji
(HML220)
- - - - - - - - - - - - - -
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
(HML203)
- - - - - - - - - - - - - -
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Intern)
(HML424)
- - - - - - - - - - - - - -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
(HML309)
- - - - - - - - - - - - - -
Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Intern)
(HML410)
- - - - - - - - - - - - - -
Diyabet Hemşireliği
(HMS358)
- - - - - - - - - - - - - -
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
(HML210)
- - - - - - - - - - - - - -
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (Intern)
(HML425)
- - - - - - - - - - - - - -
Etik Teoriler
(HMS439)
- - - - - - - - - - - - - -
Farmakoloji
(HML212)
- - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji
(HML111)
- - - - - - - - - - - - - -
Geriatri Hemşireliği
(HMS341)
- - - - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı Hemşireliği
(HML307)
- - - - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı Hemşireliği (Intern)
(HML411)
- - - - - - - - - - - - - -
Hasta Hakları ve Malpraktis
(HMS451)
- - - - - - - - - - - - - -
Hasta Hakları ve Malpraktis
(HMS460)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Bakımı ve Profesyonellik
(HMS455)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esaslar 1
(HML125)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları 2
(HML120)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Süreci
(HMS457)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Süreci
(HMS437)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Süreci
(HMS448)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
(HML216)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Tarihine Genel Bakış
(HMS236)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Tarihine Genel Bakış
(HMS354)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Tarihine Genel Bakış
(HMS454)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Araştırma
(HML313)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Öğretim 3
(HML315)
- - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Yönetim
(HML310)
- - - - - - - - - - - - - -
Histoloji
(HML127)
- - - - - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği
(HML211)
- - - - - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği(Intern)
(HML422)
- - - - - - - - - - - - - -
İlaç Kullanım Prensipleri
(HMS331)
- - - - - - - - - - - - - -
İlk Yardım/acil Bakım Hemşireliği
(HML314)
- - - - - - - - - - - - - -
İngilizce II
(UIN102)
- - - - - - - - - - - - - -
Kisilerarasi Iliskiler
(HML104)
- - - - - - - - - - - - - -
Mikrobiyloji / Parazitoloji
(HML123)
- - - - - - - - - - - - - -
Patoloji
(HML108)
- - - - - - - - - - - - - -
Psikoloji
(HML217)
- - - - - - - - - - - - - -
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
(HML308)
- - - - - - - - - - - - - -
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Intern)
(HML423)
- - - - - - - - - - - - - -
Sağlığın Değerlendirilmesi
(HMS339)
- - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Sosyolojisi
(HML215)
- - - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF221)
- - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Etik
(HML306)
- - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Terminoloji
(HMS119)
- - - - - - - - - - - - - -
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
(HMS117)
- - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - -
Yoğun Bakım Hemşireliği
(HMS350)
- - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlişki ağırlığı 00000000000000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir