Amaçlar

Hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan; gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumak, yükseltmek ve geliştirmek için gerekli ebelik hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen; bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerini yürütebilen; multidisipliner sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen; ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Hedefler

Ebelik eğitimi süresince öğrencilerin aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir: Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve ailesini yaşadığı toplum içinde bütüncül bir anlayışla ele alabilme Anne sağlığının önemini kavrayabilme İntrauterin dönemden başlayarak, anne ve yenidoğanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirebilme Anne ve ailenin kendi sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesini sağlayabilme Ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyebilme Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarabilme Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılayabilme Sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için bakım, eğitim ve danışmanlık tekniklerini kullanabilme Ana-çocuk sağlığını yükseltmek amacıyla gerekli olan aile planlaması danışmanlığını yapabilme Gereken durumlarda sevk zinciri kullanabilme Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilme Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme Gereken durumlarda sevk zinciri kullanabilme