Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Aile Planlaması
(EBL425)
3 4 3 3 - - - - 3 1 3 3 5 - 3 - 3 3
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
(EBL427)
5 4 5 4 5 5 2 2 5 1 2 3 3 - 3 - 1 2
Anatomi
(EBL101)
- - - 5 1 - - - - - - - - - - - - -
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
(EBL323)
1 4 1 - - - - - 4 - - 3 - 5 - - 2 2
Bağışıklama
(EBS215)
3 3 2 - 2 - 1 1 3 - 1 1 5 - - - - -
Beslenme
(EBL221)
- - 1 - 1 - 2 2 2 1 1 - 5 - - - - 1
Biyokimya
(EBL107)
- - - 3 1 - - - - - - - - - - - - -
Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji
(EBS212)
3 2 3 - 1 - 1 1 2 1 1 1 3 - - - 1 2
Büyüme Gelişme
(EBS315)
3 3 1 1 3 2 - - 3 - 3 1 1 - 2 - - 3
Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi
(EBL222)
- - - 2 - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 2
Doğal Doğum
(EBS306)
3 3 5 2 3 1 5 5 5 - 1 3 3 - 2 - 2 4
Doğum Bilgisi 1
(EBL219)
5 5 5 3 3 3 - - 5 - - 4 3 - 1 - 2 3
Doğum Bilgisi 2
(EBL218)
4 3 5 3 3 1 - - 5 - 2 2 2 - 1 - 2 3
Doğum Bilgisi 3
(EBL321)
3 3 5 3 3 - 5 5 5 - 3 3 3 - 2 - - 3
Doğum Bilgisi 4
(EBL326)
3 3 4 2 3 - 3 3 4 - 2 2 2 - 1 - - 4
Doğuma Hazırlık
(EBS313)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Doğuma Hazırlık
(EBS418)
4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 - 5 3 2 3 4
Ebelik Tarihi ve Deontoloji
(EBS209)
5 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Ebelikte Araştırma
(EBL304)
- 4 - - - - - - 5 - - 3 - - - - 1 2
Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar
(EBS405)
4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 - 4 - 4 5
Ebelikte Öğretim
(EBL422)
2 - - - - - - - - - - - - - 3 - 2 1
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar
(EBL120)
5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ebelikte Temel Kavramlar
(EBS101)
5 5 5 - 1 1 - - 3 - - - - - - - 3 3
Ebelikte Yönetim
(EBS403)
3 2 2 - - - - - - - - 5 - - - - - -
Embriyoloji
(EBL128)
- - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
Emzirme ve Danışmanlık
(EBS210)
3 3 5 1 1 - 1 1 4 - 1 1 2 - 1 - 1 2
Farmakoloji
(EBL207)
- - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 2 - - - - -
Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
(EBS422)
2 1 5 2 5 3 5 - 3 1 - 1 4 2 4 1 3 5
Fizyoloji
(EBL111)
- - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
Genetik
(EBL130)
- - 1 - 1 5 1 1 - - - - - - - - - -
Histoloji
(EBL127)
- - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
İlkyardım
(EBS310)
3 1 4 2 2 - 2 2 3 - 1 2 4 - 2 - 2 2
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi
(EBL328)
3 3 3 2 - - - - 3 5 5 3 4 - 1 - 2 3
Kadın Sağlığına Giriş
(EBS207)
3 5 2 - 1 - - - 5 - 1 1 - - - - 3 -
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi
(EBS420)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kisilerarasi Iliskiler
(EBS110)
- - - - - - - - - - - - 3 - 5 - 3 2
Klinik ve Sahada Entegre Egitimi
(EBL420)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 - 4 - 1 5
Malpraktis ve Hasta Hakları
(EBS305)
5 1 1 - - - - - - - - - - - - - 3 4
Mikrobiyoloji / Parazitoloji
(EBL129)
- - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Patoloji
(EBL205)
- - - 1 1 1 1 1 - 2 1 - - - - - - -
Psikoloji
(EBL113)
- - 2 3 3 1 1 1 - - 1 - - - 5 - - -
Ruh Sağlığı
(EBS401)
3 1 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Politikaları
(EBS415)
5 - - - - - - - - - - 3 - - - - - 1
Sağlık Sosyolojisi
(EBS106)
- - 2 - 2 1 - - - - - - - - 2 - 2 1
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF213)
- - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
Tıbbi Etik ve Ebelik
(EBS308)
5 2 2 - - - - - - - - 3 2 - 2 - 2 2
Tıbbi Terminoloji
(EBS107)
- - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
Toplumsal Cinsiyet
(EBS410)
1 2 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
Üniversitede Yaşam Kültürü
(EBS109)
- - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
Üreme Hakları ve Etik
(EBS402)
3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 - - - 2 3
Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık
(EBS206)
3 5 5 2 3 3 1 1 5 2 2 2 4 - 1 - 2 3
Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi
(EBL319)
- 3 - - 4 - - - 4 - - 1 - - - - - 3
İlişkili ders sayısı / 52 32 32 33 28 36 21 23 22 28 16 26 30 26 6 24 4 29 32
İlişki ağırlığı 1131001107789576156106415976802763136993
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir