Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.

- Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.

- Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.

- Anne sağlığının önemini kavrar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.

- Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.

- Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.

- Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.

- Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.

- Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.

- Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.

Ögrenme Yetkinligi

- Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.

- Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.

- Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.

- Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.