Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu; Yüksek Sağlık Şurasının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole uygun olarak 1996 - 1997 ders yılında açılmıştır. 1997-1998 Eğitim - Öğretim yılında Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Lisans Programı olarak eğitime başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. 2015 yılında yüksekokulumuz Sağlık Bilimleri Fakülte'sine dönüştürülmüştür. Fakültemizde; 2006 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Ebelik Ana Bilim Dalı´nda Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
Program ISCED Kodu

913
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ebelik bölümü; lisans mezunu ebe yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planlarında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.