Mezunların İstihdam Olanakları:

Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve temel sağlık hizmetlerinde, üniversite hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde çalışmaktadırlar.