Amaçlar

Ç.Ü. Antrenörlük Eğitimi Bölümde verilen eğitim öğretim ile; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan uzmanlar yetiştirilmektedir.Amaç mezun olan öğrencilerimizin Spor Bakanlığı’na bağlı birimlerle, diğer kurum ve kuruluşlarda da en iyi eğitimi vermesini sağlamaktır.

Hedefler

Çukurova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi bölümü olarak, Ülkemiz sporunda söz sahibi olacak antrenörleri, spor biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra yenilikçi, öz güveni yüksek öğrenci yetiştirmek ve bunları topluma kazandırmaktır. Spor bilimleri alanında uzman, nitelikli araştırmacı, bilimsel bilgi ve donanıma sahip spor bilimciler yetiştirme sorumluluğunu üstlenirken, uluslararası düzeyde bilgi üretmeyi, sürekli gelişmeyi, ulusal ve evrensel boyutta katkı sağlamayı, toplumda sporun yaygınlaştırılması ve spor kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflemektedir.