Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge'de belirtilen kriterlerin ve ön koşulların sağlanması ile yapılmaktadır.Çukurova Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin yönergeye göre ortak program olanaklarından yararlanabilir

Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan lisans egitimini basari ile tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES sinavindan geçerli not almalari ve yeterli düzeyde Ingilizce dil bilgisine sahip olmalari kosuluyla kendi alanlarinda veya ilgili alanlarda Lisansüstü egitim yapabilirler.