Özel Kabul Koşulları:

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kabul için ilgili yıla ait YKS/TYT’den en az150 puan alarak Özel yetenek sınavında başarılı olmak