Program Hakkında Bilgi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Antrenörlük eğitimi bölümünde ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor bilimlerinin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen antrenörlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Antrenörlük Eğitimi bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Aletli Jimnastik, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm, Güreş branşlarında eğitim verilmekte olup, 9 ana branşta antrenör yetiştirmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayanlar Antrenörlük Eğitimi bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler resmi ve özel spor kurumlarında idareci ve antrenör, kondisyoner ve uzman olarak, turizm sektöründe ise spor koordinatörü ve animatör olarak görev yapabilmektedir.
Program ISCED Kodu

81
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 YIL (8 yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programının amacı; öğrencilere spor ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu programda öğrenciler genel olarak temel sportif beceriler, spor dallarına özel bilgiler, spor bilimleri ile ilgili araştırma teknikleri ve spor bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Antrenörlük Eğitimi lisans programı; spor kulüpleri, eğitim kurumları, sağlık ve sosyal hizmet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Antrenörlük Eğitimi Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek antrenörler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, antrenör adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Antrenörlük Eğitimi Anabilm Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan spor tesislerine sahiptir. Bu tesislerde öğrenciler, spor dalları ile ilgili uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini tesisler içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı