Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Antibiyot. ve Etki Mek.
(BL448)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Araştırma Projesi
(BL487)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Araştırma Projesi
(BL492)
- - - - - - - - - - - - - - -
Beslenme Biyolojisi
(BL481)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Bitki Anatomisi
(BL216)
5 4 3 4 4 1 2 2 3 5 4 - 4 2 5
Bitki Ekolojisi
(BL267)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5
Bitki Embriyol. ve Çiml.
(BL410)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bitki Fizyolojisi 1
(BL311)
5 4 5 5 5 2 1 2 1 5 2 - 2 2 5
Bitki Fizyolojisi 2
(BL324)
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4
Bitki Morfolojisi
(BL114)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4
Biyocoğrafya
(BL312)
4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5
Biyoçeşitlilik
(BL475)
5 4 4 3 4 3 3 3 2 5 4 1 3 2 3
Biyogüvenlik
(BL419)
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4
Biyokimya 1
(BL315)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Biyokimya 2
(BL322)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 5 5 5
Biyokimyasal Toksikoloji
(BL442)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5
Biyolojide Bilgisayar
(BL158)
- 4 1 3 5 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4
Biyolojik Mücadele
(BL488)
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3
Biyoteknoloji
(BL408)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Çevresel Etki Değerlendirme
(BL482)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Duyu Fizyolojisi
(BL467)
4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Endokrinoloji
(BL407)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Endüstriyel Mikrobiyoloji
(BL413)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Enfeksiyon Mikrobiyolojisi
(BL470)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5
Enzimoloji
(BL456)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Evrim
(BL415)
4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 5 5
Faydalı Bitkiler
(BL476)
5 4 2 1 2 3 2 1 2 5 2 - 2 1 4
Genel Bıyolojı
(BL101)
5 4 3 3 4 3 2 2 3 5 3 - 2 3 5
Genel Biyoloji 2
(BL102)
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3
Genel Biyoloji Lab. 1
(BL151)
4 3 2 1 1 - - - - 4 2 - 1 - 3
Genel Biyoloji Lab. 2
(BL152)
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Genel Fizik
(BF102)
2 3 4 2 1 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5
Genel Kimya
(BK101)
- - - - - - - - - - - - - - -
Genetik 1
(BL301)
3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 5 4
Genetik 2
(BL302)
5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4
Hayvan Ekolojisi
(BL212)
4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 -
Hayvan Embriyolojisi
(BL480)
3 4 3 4 3 4 3 3 - - 3 - - 4 -
Hayvan Fizyolojisi 2
(BL368)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hayvan Fizyolojisi-1
(BL371)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hayvan Morfolojisi
(BL113)
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Hayvan Toksinleri
(BL473)
2 2 - 2 3 3 3 3 3 3 2 3 - 3 3
Hayvnlarda Gelişme Fizyolojisi
(BL453)
3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3
Histoloji
(BL220)
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4
İmmünoloji
(BL269)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
(BL469)
2 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
(BL490)
3 5 1 3 1 5 4 4 4 4 5 1 4 3 5
Kanser Genetiği
(BL484)
3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 2 3 5 4
Limnoloji
(BL401)
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4
Memeli Anatomisi
(BL451)
4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Mesleki İngilizce
(BL478)
2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 - 3 3
Mikrobiyoloji
(BL365)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Mikrobiyoloji
(BL366)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Mikroteknik
(BL104)
4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
Moleküler Biyoloji
(BL310)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Moleküler Biyolojisi
(BL317)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
Omurgalılar
(BL206)
5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4
Omurgalılar Lab
(BL256)
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
Omurgasızlar
(BL205)
5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
Omurgasızlar Lab.
(BL255)
1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Oşinografi
(BL412)
5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5
Parazitoloji
(BL369)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 4 5
Populasyon Ekolojisi
(BL477)
5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 2 4 4 4
Sistematiğin Esasları
(BL108)
5 4 2 1 3 1 1 3 2 5 1 - 2 1 4
Sitoloji
(BL259)
5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 2 3 4 4
Staj Değerlendirmesi
(BL485)
3 4 - - - - - - - 4 - - - - 4
Su Kirliliği
(BL438)
4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(BL161)
2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4
Tohumlu Bitkiler
(BL218)
4 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 - 3 3 5
Tohumsuz Bitkiler
(BL265)
5 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 - 3 3 5
Toprak Bilimi
(BL107)
5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 - 2 3 3
Toprak Biyolojisi
(BL403)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 - 5
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - - -
Viroloji
(BL483)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 73 68 69 67 68 68 67 67 67 66 68 68 57 65 66 67
İlişki ağırlığı 289295272271275277275266260300271142246263286
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir