Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar

- Biyoloji Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Biyoloji alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik yöntemleri uygular

- Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.

- Biyoloji Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.

- Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarabilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

- Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilir

Ögrenme Yetkinligi

- Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır

- Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisine sahip olma

- Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.

- Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.