Program Hakkında Bilgi

Canlılar hakkında temel bilgilerin öğretildiği, teorik bilgilerin laboratuvar ve staj uygulamarıyla desteklendiği bir program uygulanmaktadır.
Program ISCED Kodu

0511
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Biyoloji Anabilim dalları ile ilgili temel konularını kavramış, bilimsel bilgisini hem eğitim, hem de özel sektör alanlarında aktarabilecek ve paylaşabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek ve ayrıca bilimsel çalışmalara hazır mezunlar vererek ülkemizin akademik geleceğine katkı yapmaktır.
Egitim Şekli

Program tam zamanlı örgün eğitim verir