Kazanılan Derece:

Biyoloji Bölümü Mezunu

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Dört (4) üzerinden 2 ağırlıklı ortalamaya ve 120 AKTS sahip olmak
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Lisans