Amaçlar

Bölümün temel amacı, canlıları tanıyan, doğa bilincini üst düzeyde kavramış,alanı ile ilgili teknolojik araçları çok iyi kullanabilen, araştırmacı, gözlemci, girişimci ve uygulamacı biyologlar yetiştirmektir.

Hedefler

Lisans ve lisanüstü eğitimde öğrencilerimize çağın gerektirdiği modernlikte çalışma şartlarını sağlamak.