Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analiz I
(FZK105)
5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4
Analiz II
(FZK106)
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Astronomiye Giriş
(FZK213)
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5
Bilgisayar Programlama Dili I
(FZK207)
3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3 3
Bilgisayar Programlama Dili II
(FZK216)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilim Tarihi
(FZK211)
1 2 3 1 2 3 2 - 2 - - - 3 5 2 - 5 5
Dalgalar ve Optik
(FZK204)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diferansiyel Denklemler
(FZK203)
5 4 5 5 4 4 4 3 4 - 4 4 4 5 3 3 3 3
Fizik I
(FZK101)
5 4 4 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 - 3 3
Fizik II
(FZK102)
5 3 4 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 - 3 3
Fizik İçin Biyoloji
(FZK215)
1 1 3 - - - 2 1 - 1 2 - 1 2 3 - 2 1
Fizik İçin Matematik I
(FZK201)
3 4 4 5 2 4 3 2 3 3 4 2 4 5 3 1 4 3
Fizik İçin Matematik II
(FZK202)
4 4 4 5 3 4 5 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 3
Fizik Lab II
(FZK104)
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 2 - 3 4
Fizik Lab. I
(FZK103)
5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 2 3 4 3 - 4 4
Fizik Lab. III
(FZK209)
4 4 4 4 4 4 1 5 3 4 4 3 4 3 4 - 3 4
Fizik Lab. IV
(FZK210)
4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 - 4 3
İstatistik Fizik
(FZK206)
5 5 5 5 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 1 3 3
Kimya I
(KF115)
5 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4
Kimya II
(KF116)
5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3
Temel Bilgi Teknolojileri
(FZK107)
3 2 2 3 1 3 1 1 1 4 2 1 1 3 4 - 2 1
Temel Elektronik
(FZK208)
4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4
Termodinamik
(FZK205)
5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş
(FZK214)
4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 - 4 1 5 3 3 3 3
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş
(FZK212)
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 2 3 3
İlişkili ders sayısı / 25 23 23 23 22 22 22 23 22 22 21 21 21 23 23 23 14 23 23
İlişki ağırlığı 958693817580777566727257738771337575
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir