Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.

- Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir

- Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir