Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analiz
(FZ117)
5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4
Analiz II
(FZ118)
5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5
Araştırma Projesi
(FZ427)
- - - 5 - - - - 4 - - 2 - - - - - -
Araştırma Projesi 2
(FZ408)
- - - 5 - - - - 4 - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(AI101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilg. Destekli Fizik Eğt.
(FZ483)
4 3 3 1 1 1 2 5 1 4 1 1 3 3 1 1 1 1
Bilgisayar Dest. Fizik Eğt. 2
(FZ484)
4 3 3 1 1 1 2 5 1 4 2 1 3 3 2 1 1 1
Dalgalar ve Optik
(FZ228)
5 5 5 5 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 - 2 2
Düşük Boy Kuantum Sist.
(FZ487)
- - - 5 - - - - 1 - - - 4 - 1 - - -
Elektromanyetik Teori
(FZ325)
4 4 5 5 3 2 - - - - - - 1 - 1 - - -
Elektromanyetik Teori
(FZ332)
- - - 4 - - - - 1 - - - - - 1 - - -
Fizik İçin Matematik
(FZ237)
3 3 3 4 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4
Fizik İçin Matematik
(FZ238)
3 4 3 4 2 2 3 - 2 1 2 2 2 3 4 1 3 3
Fizik Lab. 3
(FZ221)
- - - 4 - - - - 1 - - 2 3 - 1 - - -
Fizikte Bilim Tarihi 2
(FZ482)
- - - 2 - - - - 3 - - 1 4 - 2 - - -
Fundementals Of Image Processing 1
(IFZ315)
2 2 4 1 1 1 2 2 4 3 2 1 2 3 2 2 3 1
Fundementals Of Remote Sensing 1
(IFZ215)
3 1 5 4 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1
Fundementals Of Remote Sensing 2
(IFZ216)
1 1 5 3 1 2 3 1 2 5 3 1 2 4 1 2 4 1
Introduction to Information Systems
(INF121)
1 1 4 3 2 2 1 5 1 5 2 1 1 2 1 1 3 1
Kimya 1
(KF113)
5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5
Kimya 2
(KF114)
- - - 4 - - - - 2 - - 2 2 - 5 - - -
Kuantum Fiziği Lab.
(FZ403)
- - - 5 - - - - 5 - - 5 5 - 5 - - -
Kuantum Fiziği Lab.
(FZ410)
- - - 3 - - - - 4 - - 4 4 - 4 - - -
Lineer Optik
(FZ477)
- - - 3 - - - - 3 - - 3 4 - 4 - - -
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1
(FZS201)
- - 3 - - 3 5 - - 3 - - - - - - - -
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Iı
(FZ202)
- - 4 - - 4 5 - - 4 - - - - 2 - - -
Material Science 1
(IFZ409)
- - 2 - - 2 5 - - 2 - - - - 3 - - -
Material Science 2
(IFZ414)
- - 4 - - 4 5 - - 4 - - - - 2 - - -
Medikal Fizik
(FZ409)
- - - 3 - - - - 4 - - 5 4 - 4 - - -
Medikal Fizik 2
(FZ418)
- - - 4 - - - - 4 - - 4 5 - 5 - - -
Modern Fizik
(FZ323)
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4
Modern Fizik
(FZ330)
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4
Numerical Analysis
(IFZ331)
1 3 4 3 3 3 2 1 - 5 3 - 3 3 2 - 3 -
Nükleer Fizik 1.
(FZ443)
4 3 3 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 -
Nükleer Fizik 2
(FZ404)
4 3 3 4 1 1 2 1 - - - - - 1 - - 1 -
Physics
(IFZ109)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Physics II
(IFZ114)
- - - 4 - - - - 2 - - 2 - - - - - -
Scientific English 1
(IFZ113)
3 4 3 2 2 3 2 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5
Scientific English 2
(IFZ122)
- - - 2 - - - - 1 - - 2 2 - 3 - - -
Staj Değerlendirme
(FZ412)
- - - - - - - - 5 - - 5 3 - 3 - - -
Termodinamik
(FZ227)
5 4 5 4 2 3 2 4 2 3 1 1 2 2 2 - 1 2
Theoretical Mech. 1
(IFZ213)
5 3 3 4 3 2 2 3 3 3 1 - 2 - - 1 - -
Theoretical Mech. 2
(IFZ214)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili
(TD103)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili 2
(TD104)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yarıiletken Aygıt Fiz.
(FZ479)
5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5
Yarıiletken Aygıt Fiziği 2
(FZ428)
4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5
İlişkili ders sayısı / 47 23 23 27 37 23 27 26 21 35 25 21 31 33 21 36 18 21 18
İlişki ağırlığı 84781071345976876410189578510466102396254
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir