Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analiz
(FZ117)
5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4
Analiz II
(FZ118)
5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5
Araştırma Projesi
(FZ427)
2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3
Araştırma Projesi 2
(FZ408)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C Sharp Language
(IFZ333)
2 2 3 - 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3
Condensed Matter Physics
(IFZ445)
5 1 3 2 1 3 3 1 - 2 1 - 2 3 2 - 3 3
Dalgalar ve Optik
(FZ228)
5 5 5 5 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 - 2 2
Diferansiyel Denklemler
(MF231)
4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3
Elektromanyetik Teori
(FZ325)
4 5 5 5 3 2 - - - - - - 1 - 1 - - -
Elektromanyetik Teori
(FZ332)
5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3
Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Yönetimi
(FZ303)
2 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5
Fizik İçin Matematik
(FZ237)
3 3 3 4 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4
Fizik İçin Matematik
(FZ238)
3 4 3 4 2 2 3 - 2 1 2 2 2 3 4 1 3 3
Fizik Lab
(FZ113)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fizik Lab.
(FZ114)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizik Lab. 3
(FZ221)
1 1 1 - - - - - 1 - - 2 3 - 1 - - -
Fizik Lab. 4
(FZ222)
3 2 3 3 3 2 3 4 - 2 2 3 3 2 3 1 3 3
Fundementals Of Image Processing 1
(IFZ315)
2 2 4 1 1 1 2 2 4 3 2 1 2 3 2 2 3 1
Fundementals Of Image Processing 2
(IFZ316)
5 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 2 1 2 3 3
Fundementals Of Remote Sensing 1
(IFZ215)
3 1 5 4 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1
Fundementals Of Remote Sensing 2
(IFZ216)
1 1 5 3 1 2 3 1 2 5 3 1 2 4 1 2 4 1
Güneş Pilleri
(FZ485)
2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 1 1 2 2 1 - 2 2
Güneş Pilleri 2
(FZ486)
2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 1 1 2 2 1 - 2 2
Introduction to Information Systems
(INF121)
1 1 4 3 2 2 1 5 1 5 2 1 1 2 1 1 3 1
İş Sağlığı ve Güvenliği
(FZ498)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
(FZ-407)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kimya 1
(KF113)
5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5
Kimya 2
(KF114)
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5
Kuantum Fiziği Lab.
(FZ403)
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 1 3 3
Kuantum Fiziği Lab.
(FZ410)
5 5 4 3 3 4 4 5 4 1 1 4 4 1 4 1 2 1
Kuantum Mekaniği
(FZ411)
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
Kuantum Mekaniği 2
(FZ402)
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 - 4 4 4 4 5
Labview Proglamlama 2
(IFZ320)
1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 1 3 4 1 4 1
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1
(FZS201)
- - 3 - - 3 5 - - 3 - - - - - - - -
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Iı
(FZ202)
- - 4 - - 4 5 - - 4 - - - - 2 - - -
Material Science 1
(IFZ409)
- - 2 - - 2 5 - - 2 - - - - 3 - - -
Material Science 2
(IFZ414)
- - 4 - - 4 5 - - 4 - - - - 2 - - -
Modern Fizik
(FZ323)
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4
Modern Fizik
(FZ330)
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4
Numerical Analysis
(IFZ331)
1 3 4 3 3 3 2 1 - 5 3 - 3 3 2 - 3 -
Nükleer Fizik 1.
(FZ443)
4 3 3 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 -
Nükleer Fizik 2
(FZ404)
4 3 3 4 1 1 2 1 - - - - - 1 - - 1 -
Parçacık Fizigine Giriş 1
(FZ463)
4 4 4 5 4 4 4 4 4 - 3 3 4 4 4 2 3 4
Parçacık Fiziğine Giriş 2
(FZ476)
4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4
Physics
(IFZ109)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Physics II
(IFZ114)
5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2
Principles Of Radiation Detec. and Meas.
(IFZ218)
5 5 5 2 3 5 5 3 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4
Programıng Language 1
(IFZ219)
3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 - 4 4 3
Programıng Language 2
(IFZ220)
3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 2 4 3
Properties Of Materiaıs 1
(IFZ327)
4 3 4 3 4 3 2 2 1 3 - - 4 3 2 4 3 3
Properties Of Materiaıs 2
(IFZ328)
3 3 4 3 3 3 1 - - - - - 2 3 - 3 3 3
Radiation Science Fundamentals
(IFZ217)
5 5 5 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Scientific English 1
(IFZ113)
3 4 3 2 2 3 2 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5
Scientific English 2
(IFZ122)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid State Physics 2
(IFZ410)
3 3 3 2 3 3 - - - - 3 - 3 3 - 3 3 3
Staj Değerlendirme
(FZ412)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Termodinamik
(FZ227)
5 4 5 4 2 3 2 4 2 3 1 1 2 2 2 - 1 2
Theoretical Mech. 1
(IFZ229)
5 3 3 4 3 2 2 3 3 3 1 - 3 2 2 - 3 3
Theoretical Mech. 2
(IFZ214)
5 2 2 4 3 3 4 1 - 2 - - 2 3 1 - 3 2
Yüksek Enerji Fiziginde Temel Kavramlar 1
(FZ301)
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
Yüksek Enerji Fiziginde Temel Kavramlar 2
(FZ302)
4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
İlişkili ders sayısı / 61 52 52 56 50 51 55 53 46 43 50 46 43 50 50 51 41 50 47
İlişki ağırlığı 190182216184163185189154136176149132160165151113169154
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir