Staj Süresi ve Yeri

Staj süresi 30 iş günüdür. Eğitim-öğretim kurumları başta olmak üzere fizik alanında ilgili olan tüm kurumlar.

İş Temelli Öğrenme

Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edebilecek bireylerin yetişmesi amacıyla pratik uygulamaların yapılması.