Amaçlar

İstatistik Bölümü olarak amacımız karşılaşabileceği sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, sayısal ve istatistiksel kavrayışa sahip, istatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi yeteneğine sahip, istatistiksel analiz yöntemlerini kullanabilen istatistikçiler yetiştirmektir.

Hedefler

Bölümümüz, dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket ederek, öğrencilerimize iyi bir alan bilgisi vermeyi birinci hedefi olarak görmektedir. The department of Statistics promotes quality and satisfaction of its students and instructors and is dedicated to innovation and the highest ethical standards in teaching and research.