Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Kategorik Veri Anaizi
(ISB499)
4 4 1 4 5 3 2 4 5 3 - 4 3 3 3 2 - 3
Lineer Cebir 1
(MT111)
4 5 5 - 3 - - 1 - - - 3 - 2 5 5 3 -
Lineer Cebir 2
(MAT112)
4 5 5 - 3 - - 1 - - - 3 - 2 5 5 3 -
Mathematica İle İstatistiksel Uygulamaları
(ISB251)
3 3 - 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3
Örnekleme ve Anket Tasarımı
(ISB313)
2 3 - 1 4 2 2 4 4 4 - 2 5 4 1 2 2 3
Sıra İstatistikleri
(ISB407)
5 4 - 3 3 3 5 4 5 4 - 4 4 3 2 4 3 4
Temel Hukuk
(ISB498)
- - - - - - - - - 2 - - - 4 - 4 4 -
Veri Madenciliği
(ISB206)
1 5 - 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 2 4
İlişkili ders sayısı / 8 7 7 3 5 7 5 5 7 5 6 2 7 5 8 7 8 7 5
İlişki ağırlığı 23291118281816232222824202423292017
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir