Program Hakkında Bilgi

İstatistik yaşamın her alanında verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını ve sunulmasını inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. İstatistik bilimi, mühendislik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, ekonomiden halkla ilişkilere kadar geniş bir yelpazede uygulanmaktadır. Küresel rekabet koşullarında tüm özel ve kamu kurumları, üretim ve ürün geliştirme süreçlerinde, toplam kalite yönetimi sürecinde, piyasa ve pazar araştırmaları sistem güvenirliliği ve deney tasarımı gibi alanlarda istatistik biliminin araçları kullanılır. Ayrıca sigortacılık, bankacılık, finans, aktüerya ve risk yönetimi, borsa, karar destek sistemleri, sağlık ve deprem araştırmaları başta olmak üzere birçok alanda istatistikçilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Amacımız bu ihtiyaca cevap verecek İstatistik bilimine uygun temel matematik kuramları, istatistik teorisi, olasılık ve stokastik süreçler, istatistik kuram ve yöntemleri, zaman serileri analizi, istatistik bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları ve yapay zeka, istatistiksel kalite kontrol ve Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma ve Yalın Üretim Yaklaşımının yanında istatistikte optimizasyon yöntemleri ve Yöneylem Araştırması, veri madenciliği, deney tasarımı ve variyans analizi, bulanık mantık ve istatistik uygulamaları, Risk Analizi gibi teknik alanlardaki bilgi ile sosyal bilimlere ait temel bilgiyi öğrencilere en iyi biçimde aktarmaktır. Bölüm Olanakları: o Yandal o Çift anadal o Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) o Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı Kariyer Olanakları Bölüm mezunları; bankalar, bakanlıklar ve müsteşarlıklar, kamudaki değişik genel müdürlükler, sigorta şirketleri, Silahlı Kuvvetler, yazılım şirketleri, halkla ilişkiler şirketleri, istatistik araştırma merkezleri, üniversiteler, lojistik şirketleri, otomotiv ve diğer endüstriyel sektörlerde istatistiksel süreçlerden sorumlu uzman yardımcısı, uzman olarak görev yapabilirler. Kariyer gelişimine paralel olarak yöneti
Program ISCED Kodu

462-İstatistik
Programın Kredisi

240AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bölümümüz, öğrencilerini tecrübeli akademik kadrosu ve zengin kütüphane imkânlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın yarınlarına en iyi şekilde hazırlamak idealiyle hizmet vermektedir. Bölümümüz, dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket ederek, öğrencilerimize iyi bir alan bilgisi vermeyi birinci hedefi olarak görmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak imkân ve fırsatları temin etmeye kararlıyız. Öğrencilerimizi hazır bilgiyi öğrenerek olduğu gibi kullanan değil; sorgulayan, eleştirebilen ve bilgi üreten bir anlayışla yetiştirme gayreti içindeyiz. Bölümümüzde okutulan derslerin muhtevası, günümüz toplumunun ihtiyaç ve beklentileri ile dünyadaki en gelişmiş üniversitelerdeki ders programları göz önünde bulundurularak titiz bir dikkatle hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz, tecrübeli ve sahasında tanınmış öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla aydınlık bir geleceğe yürümektedir.
Egitim Şekli

TAM Zamanlı