Display Format

Program Learning Outcomes
KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

- Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.

- Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.

- Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir

- Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.

- Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.

- Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir

- Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.

- Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.

- Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.

- Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir

- Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir

- Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.

- Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir

- Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.

- Alanında söz sahibi olmaya başlar