Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Analitik Kimya
(KM221)
5 3 4 4 3 - 4 1 5 4 5 2 4 3
Analitik Kimya 2
(KM222)
4 4 3 4 3 - 4 4 4 5 5 2 4 3
Analitik Kimya Lab. 1
(KM227)
4 2 4 - 3 - 4 3 4 4 5 3 3 5
Analitik Kimya Lab. 2
(KM226)
4 2 3 3 3 - 4 3 4 4 5 3 2 5
Anorganik Kimya 1
(KM219)
4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 - 3 4
Anorganik Kimya 2
(KM216)
5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 - 2 4 2
Anorganik Kimya Lab. 1
(KM233)
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anorganik Kimya Lab. 2
(KM228)
4 4 2 3 5 5 3 2 4 3 5 5 5 5
Aromatik Bileşikler
(KMS324)
4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4
Bilg. Kimyasal Hes.
(KMS108)
3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 2 3 5 3
Bilgisayar Programalama
(KMS104)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilim Tarihi
(KMS106)
4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Biyokimya Lab 1
(KM327)
5 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4
Biyokimya Lab. 2
(KM318)
5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4
Biyokimya1
(KM313)
5 1 4 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4
Biyokimya2
(KM314)
5 1 4 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4
Çekirdek Kimyası ve Radyokimya
(KM426)
- - - - - - - - - - - - - -
Elektroanalitik Kimya
(KMS326)
4 4 4 4 3 - 4 3 3 3 4 3 4 3
Elektrokimya
(KM494)
- - - - - - - - - - - - - -
Endüstriyel Kimya Uygulaması
(KMS402)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Enst. Analiz Lab.
(KM328)
5 3 3 4 5 - 4 4 3 4 5 2 4 4
Enstrümantel Analiz
(KM331)
4 1 4 1 5 1 3 2 3 4 5 2 2 4
Enzim Biyoteknolojisi
(KM479)
5 5 2 3 5 5 3 4 4 5 2 4 4 4
Fizik Lab. 1
(FK107)
- - - 4 4 - - 3 - 3 5 - - -
Fizik Lab. 2
(FK108)
- - - - - - - 3 - 3 5 - - -
Fizikokimya Lab 2
(KM316)
4 3 2 3 2 4 4 3 3 - - 4 4 -
Fizikokimya Lab. 1
(KM333)
4 3 2 3 2 4 4 3 3 - - 4 4 -
Fizikokimya1
(KM311)
- - - - - - - - - - - - - -
Fizikokimya2
(KM312)
- - - - - - - - - - - - - -
Genel Fizik
(FK105)
4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5
Genel Fizik 2
(FKZ106)
4 5 5 5 5 4 4 - 4 5 5 5 4 4
Genel Kimya 1
(KM115)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
Genel Kimya 2
(KMZ114)
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5
Genel Kimya Lab 2
(KMZ116)
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
Genel Kimya Lab.
(KM113)
3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5
Girişimcilik
(KMS403)
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Hidrojen ve Enerji
(KM433)
4 2 3 5 4 4 3 4 4 4 - 3 3 4
Html İle Web Tasarımı
(KMS112)
1 2 4 4 3 3 4 5 2 3 - - - 4
İlaç Kimyası
(KMS401)
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
İleri Biyokimya
(KM451)
4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4
İleri Biyokimya 2
(KM454)
3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2
İletken Polimerler
(KM489)
4 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 2 3 5
İnorganik Kim. İleri Kon.
(KM475)
3 4 2 3 3 4 2 3 1 4 - 3 3 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
(KMZ401)
- - - - - - - - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği
(KMZ498)
- - - - - - - - - - - - - -
Katı Kimyası
(KMS332)
3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 - 4 4 4
Kimyacılar İçin Matematik
(KMS102)
3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5
Kimyasal Kinetik Kır. Tek.
(KM473)
4 2 - 5 4 - 4 - 4 - - - - 4
Koordinasyon Kim.
(KM415)
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 - 4 4 5
Korozyon
(KMY407)
5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 3 3
Korozyon
(KM410)
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
Kuantum Kimyası
(KM329)
3 2 2 5 - - 5 5 3 3 3 - - 3
Kuantum Kimyasına Giriş
(KMS114)
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lipit Kimyası ve Metobolizması
(KM481)
3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5
Matematik
(MK135)
- 1 5 5 5 1 3 2 3 5 - - - 3
Matematik 2
(MK108)
- - 5 5 4 2 3 3 3 4 - - - 4
Metaller Kimyası
(KMS322)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Org. Bil. Kütle Spek. İle Tan.
(KM497)
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 - 4 4 4
Org.Kim ve Ter.En.Dep
(KMS405)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Organik Kimya 1
(KM217)
5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Organik Kimya 2
(KM230)
5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
Organik Kimya Lab. 1
(KM229)
5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4
Organik Kimya Lab. 2
(KMZ202)
4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
Polimer Kinetiği
(KM499)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Proje 1
(KM423)
4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4
Proje 2
(KM424)
5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Sınai kimya
(KMS404)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Spectroscopi 1
(KM439)
5 3 3 5 4 - 4 4 4 4 2 3 3 4
Spektroskopi 2
(KM474)
5 3 3 4 4 - 3 4 5 4 2 4 5 3
Staj Projesi
(KMY419)
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Su Hazırlama Teknikleri
(KM471)
4 5 5 - 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
Tekstil ve Boyar Mad. Kim
(KM428)
5 3 4 3 3 3 4 1 2 3 1 1 2 2
Tekstil Yardımcı Maddeleri
(KM490)
4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
2 4 3 4 2 3 4 5 3 3 - 4 1 3
Transport Sistemleri
(KM472)
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 75 65 66 66 66 0 67 57 0 67 67 67 66 56 61 62 65
İlişki ağırlığı 27023725427102622160272263275277221234250266
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir