Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Analitik Geometri
(MT 122)
4 1 3 1 4 3 1 3 4 - 2 - - -
Analitik Geometri 1
(MT 123)
5 1 4 1 4 3 4 3 4 - 2 - - -
Analiz 1
(MT 131)
5 3 2 5 2 5 5 4 - - - - - -
Analiz 2
(MT 132)
5 3 2 5 5 5 4 4 - - - - - -
Analiz 3
(MT 241)
3 3 4 4 3 3 3 3 - 3 - - - 3
Analiz 4
(MT 242)
4 3 3 4 3 3 3 4 - 3 - - - 3
Araştırma Projesi
(MT 491)
- - - - - - - - - - - - - -
Araştırma Projesi
(MT 482)
- - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Programlama
(ENF204)
3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4
Cebir 1
(MT 211)
5 5 2 2 2 3 5 4 1 1 1 1 1 2
Cebir 2
(MT 212)
4 5 5 5 4 3 3 3 - 4 - 5 - 3
Cebir 3
(MT 311)
5 5 3 4 3 4 5 5 5 - - - - -
Cebir 4
(MT 312)
5 5 4 4 5 3 3 5 - - - - - -
Cisimler Kuramı
(MT 412)
1 5 5 2 2 - 2 3 1 - - - - -
Dif. Geometri
(MT 321)
5 5 4 4 5 3 3 5 - 3 - - - 3
Diferansiyel Denklemler
(MT 235)
2 4 2 2 5 2 4 5 - 5 - - - 5
Doğrusal Programlama
(MT 469)
3 3 3 4 3 5 4 5 - 1 - - - 5
Dönüşüm Yarıgrupları
(MTS223)
5 5 4 4 5 3 3 5 - - - - - -
Fizik 1
(FM 103)
4 2 4 2 5 3 4 3 1 5 1 4 1 3
Fizik 2
(FM 104)
4 1 3 2 5 4 3 3 1 5 1 4 1 3
Genel Topoloji
(MT 342)
4 3 4 4 4 3 2 4 - 3 - - - 3
Geometriler
(MTS221)
4 3 3 5 5 5 5 2 - - - - - -
Grafik Teorisi
(MT 416)
2 1 4 2 5 3 2 4 1 2 2 2 1 4
Grup Teorisi
(MT 313)
4 5 5 5 4 3 3 3 - 3 - 2 - 2
İleri Lineer Cebir
(MT 414)
5 5 2 1 1 3 5 4 - - - - - -
İstatistik
(MT 262)
3 1 5 3 5 3 3 4 - 4 - 2 - 3
İşl. Matematik 1
(MT 467)
4 5 2 1 4 3 4 4 - - - - - -
Kafes Teorisi
(MTS384)
1 5 5 5 5 2 4 2 - 4 - - - 5
Kıs. Dif. Denk.
(MT 331)
5 5 2 2 3 5 4 4 4 - 1 - - -
Kodlama Teorisi
(MT 415)
- - - - - 3 - 3 - 2 - 2 - -
Kombinatorik
(MT 484)
5 5 5 5 3 5 5 5 5 - - - - -
Kompleks Analiz
(MT 433)
5 5 5 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 3
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi
(MT 334)
5 5 4 3 3 4 5 4 - 3 - - - 3
Lateks
(MTS382)
- - - - - - 3 - 3 - 2 4 2 2
Mat. Prog. (optimizasyon)
(MT 474)
3 3 5 4 5 4 3 5 2 5 2 2 4 5
Matematik Eğitim Yöntemleri
(MTS282)
5 5 5 5 3 5 5 5 - 3 1 4 1 5
Matematik Tarihi
(MTS284)
5 5 4 4 5 3 3 5 - - - - - -
Matris Kuramı
(MT 401)
2 - 2 2 2 2 - 1 - 2 2 1 - 2
Modül Teorisi
(MT 418)
4 5 5 5 3 2 2 2 - 2 - - - 4
Nümerik Analiz
(MT 333)
4 5 5 5 1 2 4 4 2 2 - - - -
Olasılık
(MT 261)
4 3 5 1 3 3 3 4 4 - - - - 3
Ölçüm Kuramı
(MT 432)
5 5 2 3 2 2 1 3 - 3 - - - 3
Reel Analiz
(MT 332)
5 5 3 4 3 4 5 5 5 - - - - -
Sayılar Kuramı
(MT 411)
5 5 2 1 1 3 5 4 - - - - - -
Sonlu Matematik
(MT 352)
5 1 5 4 3 5 3 5 1 - - - - -
Soyut Matematik 1
(MT 155)
5 4 3 2 1 2 3 3 - 1 - - - -
Soyut Matematik 2
(MT 156)
5 5 2 2 1 2 4 3 - - - - - -
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - -
Vektör Analiz
(MT 236)
5 5 1 4 3 3 3 2 1 1 - - - 2
Visual Basic. Programlama
(MT 373)
3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
İlişkili ders sayısı / 50 45 44 45 45 45 45 45 46 20 27 14 15 10 26
İlişki ağırlığı 184169158146154150161174568127422188
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir