Amaçlar

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatının en eski dönemlerinden günümüze uzanan süreçteki gelişimini, özeliklerini, dil bilgisel ve edebî özelliklerini incelemeyi, geçmişteki ve günümüzdeki sorunları tespit edip bunların sebeplerini ortaya koymayı amaçlar. Türk dili ve edebiyatının temel niteliklerini, dönemlerini, Türk kültürünün oluşum ve gelişim sürecini, bu süreçteki kültürel temasları ve bu temasların sonuçlarını araştırır.

Hedefler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün temel hedefi , Türk Dili ve Edebiyatının dönemlerini ve bu dönemlerde barındırdığı nitelikleri, anlatım gücünü bilen, edebi metinleri inceleme yollarını kavramış, Türk kültürünün gelişim sürecinin farkında olan, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluş sürecini anlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı , güzel ve doğru konuşma, yazma becerisi elde etmiş bireyler yetiştirmektir