Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20 ÖK21 ÖK22 ÖK23
Aile Terapisi Kuramları
(PSI413)
4 3 4 4 4 4 5 1 4 3 3 4 5 4 5 4 1 4 4 4 4 5 1
Aile Terapisi Uygulamaları
(PSI412)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Araştırma Yöntemleri 1
(PSI301)
5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 - 3 5 4 4 - 4 3 4 4 5
Araştırma Yöntemleri 2
(PSI302)
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 - 3 5 4 4 1 5 4 4 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(UAI101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(UAI102)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgi Sistemlerine Giriş
(PSI110)
- 3 2 - 1 - 2 - 1 3 3 3 - 3 2 1 5 3 1 1 1 - -
Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları
(PSI210)
1 4 2 - 5 1 4 2 2 4 3 3 1 1 3 2 4 1 2 3 2 1 4
Bilişsel Psikoloji
(PSI306)
5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4
Bireysel Psikoloji
(PSI405)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Çağdaş Yaşam ve Uyum
(PSI424)
4 3 4 3 5 5 4 1 5 3 2 5 4 5 5 5 1 4 5 5 4 3 1
Deneysel Psikoloji
(PSI305)
5 5 5 1 3 5 4 4 5 4 3 4 1 3 4 3 4 2 2 1 4 4 4
Din Psikolojisi
(PSI417)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ekonomiye Giriş
(PSI104)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
(PSI308)
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Farklı Çocukların Gelişimi
(PSI406)
4 3 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Felsefeye Giriş
(PSI107)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyolojik Psikoloji
(PSI205)
5 5 5 3 1 3 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 2 3 3 5
Fizyolojik Psikoloji 2
(PSI408)
5 5 5 1 1 1 4 5 5 3 3 4 - 2 3 3 1 1 1 2 3 1 5
Gelişim Psikolojisi
(PSI207)
5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 2 5 4 2 5 5 5 3 5 4 5 5 5
Gelişim Psikolojisi 2
(PSI208)
5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 - 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Genel Biyoloji
(PSI105)
1 3 3 - 2 1 4 4 2 1 3 2 1 4 4 2 4 2 3 4 2 - 1
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
(PSI421)
4 2 4 3 5 5 4 1 3 3 3 5 5 5 5 4 1 5 4 4 4 5 2
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
(PSI426)
3 1 2 - 5 5 4 1 4 2 4 4 5 4 4 4 1 4 4 4 4 5 1
İngilizce I
(UIN101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İngilizce II
(UIN102)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistik 2
(PSI209)
2 5 3 - 4 - 4 3 3 3 3 2 - - - - 4 - - - - - -
İstatistiksel Yöntemleri
(PSI108)
2 5 3 - 4 - 4 3 3 3 3 2 - - - - 4 - - - - - -
Kişilik Psikolojisi 2
(PSI203)
5 3 5 4 5 5 5 1 5 1 1 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4
Kişilik Psikolojisi 2
(PSI204)
5 3 5 4 5 5 5 2 5 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4
Klinik Psikolojiye Giriş
(PSI403)
5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nöropsikolojiye Giriş
(PSI407)
5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 4 - 4 4 5 4 3 2 5 3 5 5
Öğrenme Psikolojisi
(PSI206)
5 5 3 5 1 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 5
Pozitif Psikoloji
(PSI411)
5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psikoloji ve Sinema
(PSI423)
2 2 5 3 3 4 5 - 2 1 3 4 3 3 5 4 2 4 4 4 4 3 1
Psikolojide Etik
(PSI402)
3 5 2 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psikolojide Ölçme Değerlendirme
(PSI307)
4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 1 5 4
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
(PSI419)
3 1 4 3 5 5 4 1 4 3 4 5 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 2
Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
(PSI409)
5 3 4 5 5 5 3 1 4 1 1 4 5 3 5 4 1 3 4 4 4 5 2
Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 2
(PSI410)
4 3 4 5 4 5 4 2 4 3 3 4 5 4 5 4 1 5 4 4 4 5 3
Psikolojik Danışma Uygulamaları
(PSI430)
4 2 3 3 5 5 4 2 4 1 2 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 1
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları 1
(PSI313)
4 3 4 5 5 5 4 2 4 3 4 4 5 4 4 4 1 4 4 4 4 5 3
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları 2
(PSI316)
5 3 4 5 4 5 4 1 4 3 4 4 5 4 4 4 1 5 4 4 4 5 3
Psikolojik Testler
(PSI314)
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4
Psikolojiye Giriş
(PSI101)
5 4 5 4 3 3 5 3 5 2 2 5 3 3 5 4 2 2 4 4 5 3 5
Psikolojiye Giriş 2
(PSI102)
5 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 5
Psikopatoloji 1
(PSI303)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikopatoloji 2
(PSI304)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ruh Sağlığı ve Din
(PSI418)
2 2 5 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2
Sağlık Psikolojisi
(PSI428)
5 5 5 4 4 5 4 1 2 3 4 4 2 4 5 4 1 3 4 4 4 4 2
Sosyal Antropoloji
(PSI106)
4 4 5 1 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 4 4 3 2 3 3
Sosyal Psikoloji 1
(PSI201)
5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyal Psikoloji 2
(PSI202)
5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyolojiye Giriş
(PSI103)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Staj Değerlendirme
(PSI401)
5 2 3 - 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Suç Psikolojisi
(PSI309)
5 5 4 2 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temel Bilgi Teknolojileri
(PSI109)
- 3 2 - 1 - 2 - 1 3 3 3 - 3 2 1 5 3 1 1 1 - -
Toplumsal Cinsiyet
(PSI416)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yakın İlişkiler
(PSI310)
5 5 3 2 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 61 44 46 46 38 46 42 46 43 46 45 45 46 38 44 44 44 46 43 44 44 44 41 42
İlişki ağırlığı 184177184128179180200129190144146187140161192174151159169163170172156
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir