Program Hakkında Bilgi

Psikoloji Lisans Programımızın amacı, insanların düşünce, duygu ve davranışlarının altında yatan süreçleri anlamaktır. Lisans programımız bilim ve uygulamanın bütünleştirilmesine dayanan “Bilim İnsanı- Uygulamacı Modeli”ni temel almaktadır. Bu modelde, önemli psikolojik kavramların, teorilerin ve deneysel bulguların gösterilmesinin yanı sıra psikolojik olguların ve teorilerin araştırılması ile gerçek yaşam şartlarına uygulanması becerisi de kazanılmaktadır. Genel olarak, psikoloji lisans programımız psikolojinin gelişim, sosyal, deneysel ve klinik psikoloji gibi başlıca alt uzmanlık alanlarında temel düzeyde bilgi ve beceri kazanan psikologların yetişmesi için planlanmıştır.
Program ISCED Kodu

Sosyal ve Davranış Bilimleri Genel Alan Kodu : 3 Temel Alan Kodu: 31
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Psikoloji Lisans Programımız, kendisini ve diğer insanları daha iyi tanıyan ve ilgili alanlarda uzmanlığından yararlanılabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Psikoloji zihin, beyin ve davranış bilimidir. Çok yönlü bir disiplin olan psikoloji bir çok alt çalışma alanlarını içermektedir. Bunlardan bazıları; gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, endüstri psikolojisi, deneysel psikoloji, spor psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel nörobilim, sosyal psikoloji, eğitim psikolojisi, bilişsel ve davranışsal psikolojidir. Sonuç olarak, psikoloji programı pek çok alana hizmet etmektedir. Psikoloji programımız başlıca deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır. Deneysel psikoloji, psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve kontrollü laboratuvar koşulları altında insan ve hayvan davranışlarının temelinde yatan süreçleri çalışır. Deneysel psikoloji çok çeşitli alt uzmanlık alanlarına sahiptir. Bunlardan bazıları öğrenme psikolojisi, bilişsel psikoloji, fizyolojik psikoloji, bilişsel nörobilimdir. Gelişim psikolojisi ise doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam süresinde insan gelişimini çalışır. Gelişim psikologları yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenirler. Diğer bilim dalımız sosyal psikoloji; bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının sosyal çevreden nasıl etkilendiğini, insanların birbirleri ile nasıl iletişime girdiklerini çalışır. Klinik psikoloji bilim dalı ise insanın “normal” ve “normal dışı” zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini inceler, bu alanlarda güçlük yaşayan kişilerin değerlendirilmesinde ve tedavisinde çalışır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.