Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Anadolu Arkeolojisi 1
(AR427)
3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4
Anadolu Gliptiği 2
(AR414)
5 4 1 5 1 4 5 3 1 1 1 5 5 1 4 4 1 4 3 4
Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği I
(AR127)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Anadoluda Ölü Gömme Adetleri
(AR260)
4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
Antik Çağ Heykel Sanatı I
(AR251)
5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 1 2 4 5
Antik Çağ Heykel Sanatı II
(AR256)
5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1 2 4 5
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I
(AR147)
2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 - 3 1 2
Arap Yarımadasının Prehistoryası
(AR337)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 1
(AR439)
5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I
(AR245)
5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II
(AR252)
5 4 4 5 2 3 4 5 1 4 2 5 5 1 5 5 2 4 3 4
Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 1
(AR309)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 2
(AR310)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Dilleri 2
(AR404)
4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3
Eski Anadolu Dillerine Giriş I
(AR113)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Eski Anadolu Dillerine Giriş II
(AR152)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Genel Prehistorya I
(AR129)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Genel Prehistorya II
(AR154)
5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Hitit Sanatı 2
(AR306)
5 4 1 5 5 4 4 4 1 2 1 4 4 1 4 4 2 3 3 4
Hititçe Çeşitli Metinler I
(AR249)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5
Hititçe Çeşitli Metinler II
(AR244)
4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5
Klasik Arkeolojide Mimarlık
(AR308)
5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 1 1 5 5
Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 1
(AR417)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 2
(AR428)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu I
(AR253)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu II
(AR258)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 - - 1 2
Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi
(AR254)
3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 - 3 3 3 4 4
Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi
(AR321)
4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3
Önasya Mitolojisi
(AR145)
2 5 4 3 5 4 2 3 1 2 2 4 3 2 1 1 - 2 4 2
Önasyada Fildişi Sanatı
(AR144)
3 2 3 5 5 5 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 1 3 2 3
Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri
(AR255)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Prehistorik Sanatı 1
(AR319)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Prehistorik Sanatı 2
(AR320)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Prehistoryada Ölü Gömme Gelenekleri
(AR248)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 - - - - - -
Roma Mimarisi I
(AR407)
5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 3 4 5
Roma Mimarisi II
(AR432)
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4
Sanat Tarihine Giriş
(AR336)
1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 4 4 1 2
Seramik Çizimi I
(AR257)
3 5 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3
Seramik Çizimi II
(AR266)
4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 5 3 4 4
Seramik Sanatının Gelişimi I
(AR259)
3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4
Seramik Sanatının Gelişimi II
(AR262)
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4
Suriye-filistin Arkeolojisi 2
(AR412)
5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3
Sümer-Akad Arkeolojisi
(AR247)
4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3
Sümer-Akad Gliptiği I
(AR261)
5 4 1 5 3 4 5 3 1 2 2 5 5 1 4 4 1 4 3 4
Sümer-Akad Gliptiği II
(AR264)
5 4 1 5 1 4 5 3 2 2 2 5 5 2 4 4 2 4 3 4
Yüzey Araştırması ve Kazı Stajı Değerlendirme
(AR441)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 4 5
İlişkili ders sayısı / 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 44 45 42 44 45 45
İlişki ağırlığı 19818616018718318815917013314213716716513514613486103136164
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir