Mezunların İstihdam Olanakları:

Üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, müzelerde, koruma kurullarınde, belediyelerin kudeb bölümlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında istihdam sağlanmaktadır.