Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İktisat (İngilizce) lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi: