Amaçlar

İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama, piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme, ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme, küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

İktisat bilimi kapsamında bilimsel araştırma yöntemleri ile desteklenmiş ve kıt kaynakların en etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Problemlerin çözümünde yaratıcı çözümler üretebilen, günümüz yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlara sahip nitelikli bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.