Program Hakkında Bilgi

İktisat Bölümü ekonomi lisans (BA) ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim verilmektedir. Ekonomi modern analitik ve sayısal yöntemler araçlar olarak değil, sistemli bağımsız eleştirel düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirme yaklaşımını benimsemektedir. Lisans programı ekonominin her alanında çok güçlü bir arka plan ile öğrenciler dersler sunmaktadır. Mezunlarımız Çukurova Üniversitesi´nde almış olduğu iktisat eğitimi, uygulamalı becerilerini geliştirmek için çok sağlam bir temel oluşturmaktadır. Türkiye´de ve yurt dışında yüksek lisansa devam edenler, bu analitik arka plan ile başarılı olmuştur. Bölüm üç anabilim dalından olmak üzere İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası eğitim vermektedir.
Program ISCED Kodu

314
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

İktisat bilimi kapsamında kullanılan matematiksel, sözsel ve grafiksel yöntemler ve bilgisayar becerisine dayalı, bilimsel araştırma yöntemleri ile desteklenmiş ve kıt kaynakların en etkin bir biçimde kullanılması ile problemlerin çözümünde yaratıcı çözümler üretebilen, günümüz yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlara sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.