Amaçlar

Ekonometri Bölümünün amacı, ekonomi, istatistik ve ekonometri kavramları ile becerilerini kullanacak şekilde öğrencilerini donatarak, onların kamu ve özel sektörde akılcı kararlar vermelerini sağlamaktır

Hedefler

Kamu ve özel sektöre alanında donanımlı işgücü sağlamayı hedeflemektedir.