Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Anayasa Hukuku
(IIBF102)
1 1 - 1 1 - - - - - - 5 5 - - - - 3
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
(EKMZ307)
3 4 - - 4 5 4 5 3 1 1 2 1 1 - 1 1 3
Doğrusal Cebir
(EKMZ203)
- 5 2 - 5 - 4 - - 5 5 4 - - 3 2 4 -
Ekonometri I
(EKMZ301)
5 4 3 2 4 4 5 4 1 3 3 5 4 2 5 5 4 4
Ekonometri II
(EKMZ302)
5 5 4 1 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3
Ekonometri III
(EKMZ401)
5 4 5 2 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Ekonometride Etki Değerlendirme
(EKMZ308)
4 3 2 1 4 5 5 5 5 3 5 3 3 3 4 5 4 5
Ekonometride Seçme Konular
(EKMS302)
5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Ekonometrik Modeller I
(EKMS401)
5 4 4 1 4 4 4 4 5 3 3 3 3 2 3 2 4 2
Ekonometrik Modeller II
(EKMS402)
5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3
Gelişme Ekonomisi
(IKZ401)
- - - - 1 - 1 - 1 - 1 2 - - - - - 3
İktisadi İstatistik
(EKMS301)
4 3 4 - 4 4 4 5 4 1 4 3 3 3 - 4 1 5
İktisat Politikası
(IKZ403)
3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3
İstatistik I
(EKMZ101)
5 5 2 - 5 3 5 5 1 - - 2 - - - 3 1 4
İstatistik II
(EKMZ102)
5 5 2 - 5 3 5 5 1 - - 2 - - - 3 1 4
İstatistiksel Algoritmalar ve Programlama
(EKMS303)
2 2 - - 3 - 5 4 5 2 - 2 2 1 1 4 1 -
İstatistiksel Simülasyon
(EKMS405)
3 4 - - 5 4 3 4 5 4 - 3 3 3 - 3 - -
Kamu Maliyesi
(PFS405)
- - 2 1 1 1 2 2 - 3 3 3 2 3 2 2 2 1
Makro İktisat I
(IKZ203)
3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3
Makro İktisat II
(IKZ204)
2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Mali Tablolar Analizi
(ISLS402)
- 1 - 4 1 2 5 3 - 3 3 3 3 4 3 2 3 4
Matematik I
(EKMZ103)
4 5 2 3 5 2 4 3 1 3 5 3 4 5 5 5 5 5
Matematik II
(EKMZ104)
4 5 2 3 5 2 4 3 1 3 5 3 - 4 5 5 5 5
Matematiksel İktisat I
(EKMZ303)
3 5 5 3 5 4 5 3 2 4 5 5 4 5 3 4 4 3
Matematiksel İktisat II
(EKMZ304)
3 5 5 3 5 4 5 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Matematiksel İstatistik
(EKMZ201)
3 5 - - 5 3 5 4 - 2 1 2 2 2 - 3 - 1
Mikro İktisat I
(IKZ201)
3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4
Muhasebe I
(ISLZ201)
5 5 5 3 5 5 5 4 5 - 5 5 5 5 3 5 3 1
Optimizasyon
(EKMS305)
3 5 4 3 5 5 5 5 - 2 3 - - 4 - - 5 4
Oyun Teorisi
(EKMS410)
2 3 4 3 5 3 5 2 - 3 1 5 - 5 - - 5 3
Örnekleme ve Araştırma Yöntemleri
(EKMS304)
3 5 - - 5 4 4 5 - - - 2 - - - 1 - 1
Panel Veri Analizi I
(EKMS403)
5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Panel Veri Analizi II
(EKMS404)
5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Parametrik Olmayan Yöntemler
(EKMS406)
2 4 - - 4 4 5 5 5 - - 2 - 1 - 2 - -
Regresyon Analizi
(EKMZ202)
3 3 3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4
Seminer
(EKMZ402)
5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 - 3 2 3
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
(EKMZ204)
3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkiye Ekonomisi
(IKZ402)
- - 2 2 - - 3 - - 3 3 3 2 3 2 2 3 3
Uygulamalı Ekonometri I
(EKMZ403)
4 4 4 - 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4
Uygulamalı Ekonometri II
(EKMZ404)
5 4 4 - 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 - 4 2 4
Uygulamalı İstatistiksel Analiz
(EKMS407)
2 5 - - 5 5 4 5 5 1 - 3 - - - 1 1 2
Varyans Analizi ve Deney Tasarımı
(EKMS408)
2 5 - - 5 5 4 5 - - - 1 - - - 1 - -
Yöneylem Araştırması Bilgisayar Uygulamaları
(EKMS306)
4 3 5 3 4 3 5 3 5 4 4 2 4 4 3 3 4 4
Yöneylem Araştırması I
(EKMZ305)
- 5 - 4 5 5 3 3 - 5 1 4 3 - - 4 5 4
Yöneylem Araştirmasi II
(EKMZ306)
- 5 2 4 5 4 5 5 3 5 4 2 1 4 - - 4 -
Zaman Serisi Modelleri I
(EKMZ405)
5 5 4 1 5 5 5 4 1 2 4 2 2 2 1 4 4 4
Zaman Serisi Modelleri II
(EKMZ406)
5 5 4 1 5 5 5 4 1 1 4 2 2 2 1 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 47 40 44 35 32 46 42 46 43 36 39 38 46 36 38 29 42 40 41
İlişki ağırlığı 1481771217819616519717512712713215212012694140135139
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir