Program Hakkında Bilgi

Ekonometri bölümü, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iktisadi araştırmalara uygun nitelikte ekonometristlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonometri, teorik ve uygulamalı iktisat, yöneylem araştırması, istatistik, matematik ve uygulamalı bilgisayar derslerinin ağırlıklı olduğu bir eğitim programı uygulanmaktadır.
Program ISCED Kodu

0311
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ekonometri programı ekonometri, istatistik, iktisat, yöneylem gibi bölüm temel derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve uluslararası ilişkiler derslerinden oluşmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin ekonometri, istatistik ve yöneylem anabilim dallarına ait temel kavramları öğrenerek sosyal bilimlerdeki problemlere uygulayabilmesi, bilgisayar paket programlarını kullanarak analiz yapabilmesinin yanı sıra problem tanımlama ve çözme becerisi olan, iktisadi, toplumsal ve politik olaylara karşı duyarlı, analitik düşünebilme yeteneğine sahip ekonometrisyenler olması beklenmektedir. Bu bağlamda toplam 240 AKTS´lik müfredatın %75´i zorunlu, %25´i alan içi ve alan dışı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler bölüm derslerinin yanı sıra fakültemizdeki diğer bölümlerden de seçmeli dersler alarak kendilerini istedikleri alanlarda geliştirebilmektedirler. Ayrıca gerekli şartları sağlayan öğrenciler fakültemizin çeşitli programlarında yandal veya çift anadal yapabilmektedirler. Türkiye’deki ilk İngilizce Ekonometri programı da bölümümüz tarafından başlatılmış olup halen öğrenci almaya devam etmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.