Mezunların İstihdam Olanakları:

Kamu sektörü ve özel sektör