Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Auditing
(BUSS405)
3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 5
Business Mathematics I
(BUSZ103)
2 3 1 3 4 3 3 3 3 - 2 3 3 3 3 2 4 - 3 3
Business Mathematics II
(BUSZ104)
2 3 1 3 4 3 3 3 2 - 2 2 3 2 3 - 3 2 3 3
Business Statistics I
(BUSZ203)
4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 5 2 4 4
Business Statistics II
(BUSZ204)
4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 - 4 3 4 1 3 3
Capital Markets and Portfolio Management
(BUSS410)
4 4 4 3 3 4 3 5 1 1 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4
Commercial Law I
(FEAS201)
4 1 3 2 1 3 3 3 - - 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
Commercial Law II
(FEAS202)
5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4
Consumer Behaviour
(BUSS404)
4 1 1 - 4 4 5 5 1 - 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4
Cost Accounting I
(BUSZ303)
3 4 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 4 2 2 3 3 4
Cost Accounting II
(BUSZ304)
2 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 5 2 5 3 5 5 2 4
Entrepreneurship
(BUSS401)
4 4 4 - 1 3 3 4 - 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4
Financial Accounting I
(BUSZ201)
5 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 4 4 5 4 4 2 4 5
Financial Accounting II
(BUSZ202)
5 4 4 4 5 3 4 5 3 2 3 2 3 3 4 3 1 2 4 5
Financial Institutions
(BUSZ314)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Financial Management I
(BUSZ305)
2 3 5 4 4 5 3 3 - - 2 3 5 4 5 4 4 5 4 3
Financial Management II
(BUSZ306)
4 4 5 1 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 5 5 5 5
Financial Statement Analysis
(BUSS402)
3 4 4 5 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 5 3 4
Human Resources Management
(BUSZ309)
3 3 1 - 1 5 4 5 - - 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3
International Management
(BUSS406)
5 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 5 4 4 5 5 3 3 4 5
International Relations
(POLS426)
2 - 1 - - - - - - 2 5 5 5 5 5 5 5 5 - -
Introduction to Business Administration I
(BUSZ101)
5 - 4 - 1 5 5 5 - - 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5
Introduction to Business Administration II
(BUSZ102)
5 - 4 1 2 5 5 5 - - 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5
Investment Project Analysis
(BUSS412)
4 4 3 3 4 5 5 5 1 1 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5
Labour Law
(FEAS401)
5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4
Macroeconomics
(ECOZ208)
5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Management Accounting
(BUSS407)
3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3
Management Science I
(BUSZ301)
5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 2 1 3 3 2 4 5
Management Science II
(BUSZ302)
3 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1
Marketing Management
(BUSZ311)
4 5 5 5 3 5 5 5 - - 3 3 5 4 1 3 5 5 5 5
Marketing Research
(BUSZ310)
5 5 - 4 4 5 5 - 5 - 2 5 5 4 4 3 5 2 2 2
Microeconomics
(ECOZ205)
3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 5 4 4 - 3 4 5 5 4
Modern Production Techniques
(BUSS414)
4 4 1 1 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2
Organization and Management
(BUSZ205)
5 3 4 1 2 5 4 5 1 1 5 3 2 2 4 5 4 3 4 5
Organizational Behaviour and Leadership
(BUSZ206)
5 3 - 5 3 5 5 5 - - 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Principles of Marketing
(BUSZ208)
4 3 3 - 1 5 5 5 - - 4 5 5 5 4 3 2 3 5 4
Production Management I
(BUSZ307)
4 4 1 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2
Production Management II
(BUSZ308)
4 1 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2
Project Management
(BUSS409)
4 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2
Services Marketing
(BUSS416)
4 1 3 - 3 - 4 5 - - 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4
Strategic Management
(BUSS413)
4 2 2 - 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5
Supply Chain Management
(BUSS408)
4 3 - 2 3 3 4 5 1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3
Turkish Economy
(ECOS408)
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3
Turkish Tax System
(IPFS402)
1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 - 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 44 44 41 41 36 43 42 43 42 33 31 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43
İlişki ağırlığı 17014213812714416117517610992158180174162155153169157161164
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir