Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Anayasa Hukuku
(IIBF102)
- - - - - - - - - 1 4 5 5 5 2 2 - - -
Bağımsız Denetim
(ISLS405)
3 2 1 3 2 5 5 2 2 3 - 3 4 2 4 4 5 4 4
Finansal Yönetim
(ISLZ306)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Girişimcilik
(ISLS401)
4 4 4 2 1 3 4 - 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5
Hizmet Pazarlaması
(ISLS416)
5 3 3 1 1 5 5 1 - 4 - 5 5 5 5 5 5 5 5
İktisada Giriş I
(IKZ101)
3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4
İnsan Kaynakları Yönetimi
(ISLZ311)
5 1 2 2 3 4 5 2 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
İş Hukuku
(IIBF401)
- - - - - - - - - - - 3 - - - - 2 - 2
İşletme Finansmanı
(ISLZ305)
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 -
İşletme İstatistiği I
(ISLZ203)
2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 1 2 1
İşletme İstatistiği II
(ISLZ204)
3 5 5 5 5 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 1 3 5 5
İşletme Matematiği I
(ISLZ103)
5 5 5 5 5 3 3 5 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
İşletme Matematiği II
(ISLZ104)
5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 3 1 3 3 2 2 3
İşletme Yönetimine Giriş I
(ISLZ101)
5 2 5 2 2 5 5 2 1 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5
İşletme Yönetimine Giriş II
(ISLZ102)
5 5 5 2 2 5 4 2 2 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5
Kalite Yönetimi
(ISLS421)
4 3 1 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2
Kamu Maliyesi
(PFZ207)
4 3 5 3 3 4 4 3 - 4 5 5 4 4 4 4 - 3 4
Makro İktisat
(IKZ208)
5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
Mali Tablolar Analizi
(ISLS402)
4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 3 1 3 3 3 3 2 3 5
Maliyet Muhasebesi I
(ISLZ303)
5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 4 -
Maliyet Muhasebesi II
(ISLZ304)
5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 4 -
Mikro İktisat
(IKZ205)
1 1 5 4 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 3 1 2 2
Modern Üretim Teknikleri
(ISLS414)
4 4 1 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2
Muhasebe I
(ISLZ201)
5 2 1 1 1 4 - 3 1 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5
Muhasebe II
(ISLZ202)
3 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4
Organizasyon ve Yönetim
(ISLZ205)
5 4 2 - - 5 5 - - 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
Örgütsel Davranış ve Liderlik
(ISLZ206)
4 1 1 1 1 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Pazarlama Araştırması
(ISLZ310)
5 5 4 5 4 5 5 3 - 5 - 5 5 4 4 5 5 5 5
Pazarlama İlkeleri
(ISLZ208)
5 3 3 2 2 5 5 5 1 4 - 4 3 3 3 3 3 5 3
Pazarlama Yönetimi
(ISLZ309)
5 3 3 2 2 5 5 1 - 5 - 5 4 5 5 5 5 5 5
Perakendecilik
(ISLS419)
5 5 4 - - 5 - 5 - 5 - 5 4 4 5 5 5 5 5
Portföy Yönetimi
(ISLS410)
4 4 4 4 4 4 4 - - 2 4 5 5 3 5 5 5 4 4
Proje Yönetimi
(ISLS409)
2 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2
Satış Yönetimi
(ISLS403)
5 5 4 - - 5 5 - - 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5
Sayısal Yöntemler I
(ISLZ301)
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 1 4 4 3 3
Sayısal Yöntemler II
(ISLZ302)
5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4
Sermaye Piyasası Analizi
(ISLS415)
1 4 4 4 4 4 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 4 -
Sosyoloji
(IIBF104)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Stratejik Yönetim
(ISLS413)
4 5 2 - - 5 5 - - 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5
Tedarik Zinciri Yönetimi
(ISLS408)
4 3 1 3 4 5 5 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2
Ticaret Hukuku I
(IIBF201)
5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4
Ticaret Hukuku II
(IIBF202)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tüketici Davranışları
(ISLS404)
5 5 4 - - 5 5 - - 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5
Türk Vergi Sistemi
(PFS410)
2 - 3 - 4 - 2 - - - 3 4 3 3 3 3 3 4 4
Türkiye Ekonomisi
(IKS408)
5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(ISLS417)
5 4 4 4 5 4 3 3 2 - 2 3 3 4 4 5 4 5 5
Uluslararası Finansman
(ISLS411)
4 4 4 2 2 5 5 1 1 5 - 5 5 3 5 5 4 5 5
Uluslararası Yönetim
(ISLS406)
3 3 3 1 1 5 5 1 1 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5
Üretim Yönetimi I
(ISLZ307)
4 4 1 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3
Üretim Yönetimi II
(ISLZ308)
4 4 1 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2
Vergi Hukuku
(PFS407)
- - - 1 1 4 3 - - 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4
Yatırım Projeleri ve Yönetimi
(ISLS412)
4 4 1 2 1 5 5 - - 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
Yeni Finansman Teknikleri
(ISLZ312)
5 5 5 4 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yönetim Muhasebesi
(ISLS407)
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 -
İlişkili ders sayısı / 54 50 48 49 44 45 49 48 41 36 48 42 52 51 51 51 51 50 50 46
İlişki ağırlığı 20418717014714920720413894184155220211191201201195202183
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir