Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Maliye lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Maliye bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.