Amaçlar

Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali, (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir. Öğrencilerimizi mezuniyetleri sonrası Vergi Müfettişliği, Banka Müfettişlikleri, Bütçe Uzmanlığı, İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay Denetçiliği ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı gibi alanlar başta olmak üzere, gerek kamu gerekse özel sektörün her alanında onları en üst kademelere getirecek bilgi birikimi ve donanımını öğrencilerimize kazandırabilmektir.

Hedefler

Programın temel hedefi; ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin eleman yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için bölümümüz ulusal ve uluslararası standartlarda, AB uyumlaştırma süreci kapsamında bilgi, teknik, yöntem ve ders materyali kullanılmaktadır.