Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Avrupa Birliği'nde Mali ve Sosyal Politikalar
(PFS406)
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Kamu Ekonomisi I
(PFZ301)
3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3
Kamu Ekonomisi II
(PFZ302)
3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3
Kamu Maliyesi I
(PFZ201)
3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3
Kamu Maliyesi II
(PFZ202)
4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
Mali Sosyoloji
(PFS301)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maliyet Muhasebesi I
(ISLS307)
5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5
Regülasyon Ekonomisi
(PFS302)
3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3
Vergi Ceza ve İcra Hukuku
(PFZ206)
3 3 - 2 2 4 5 5 4 4 3 2 3 4
Vergi Hukuku
(PFZ203)
3 3 1 2 4 4 4 4 3 3 5 2 5 4
Vergi Yargısı
(PFS401)
3 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 1 4 5
İlişkili ders sayısı / 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
İlişki ağırlığı 3937263330373841333940304143
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir